Vergoeding ongerief in verband met te laat ophalen bij theatervoorstelling.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX07-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag naar de gevolgen van het later ophalen van de [gehandicaptenvervoerstaxi] van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zij beklaagt zich erover dat de [gehandicaptenvervoerstaxi] aanzienlijk te laat na een [theatervoorstelling] verschenen. Zij wenst een schadeloosstelling van € 250,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent dat er een fout is gemaakt en dat excuses zijn aangeboden. De gevraagde schadeloosstelling acht men excessief. Wellicht had een aanvullend gebaar naast de excuses op zijn plaats geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Er kan als vaststaand van worden uitgegaan dat de consument een [gehandicaptenvervoerstaxi] had besteld op 30 augustus 2007 teneinde [een theatervoorstelling] te bezoeken. De taxi had er tussen 22.45 uur en 23.15 uur moeten zijn, doch ondanks verschillende telefoontjes kwam er pas om 00.30 uur een taxi om haar naar huis te brengen. Tussen partijen is geen verschil van mening dat hier een fout is gemaakt. Excuses evenwel zijn in elk geval als het onderhavige toch te mager. Het gaat hier om iemand die zich minder gemakkelijk in het maatschappelijk verkeer kan bewegen en die anderhalf uur in het duister is achtergelaten. Dit is van zodanig ernstige aard dat een aanvullend gebaar op zijn plaats was geweest.   Als vergoeding van schade wegens ondervonden leed en gederfde levensvreugde acht de commissie een vergoeding van € 25,– op zijn plaats.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen vier weken na datum verzending bindend advies aan de consument zal vergoeden een bedrag van € 25,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 15 januari 2008.