Verkeerde brandstof getankt: gelet op de sticker bij de tankdop en de ervaring van de consument met een dieselauto, had de consument moeten zien en merken dat het een dieselauto betrof

  • Home >>
  • Voertuigverhuur >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigverhuur    Categorie: Uitvoering huurvoertuig    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79797

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 juli 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuren van een personenauto tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 107,80.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 22 tot 26 juli 2013.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de factuur van de auto staat dat er een benzine auto is gehuurd. Het was echter een diesel waarin euro 95 door mij is getankt. Het contract is doorlopen en getekend met de klant. Achteraf onterechte afrekening gekregen voor verkeerd getankte brandstof. Weliswaar tevoren gevraagd om een dieselauto maar dat zou niet mogelijk zijn en upgrade naar diesel is volgens de richtlijnen van de ondernemer niet mogelijk.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft ons speciaal verzocht om een dieselauto. Dezelfde voorkeursbehandeling heeft hij al eerder genoten in juni 2013. Toen heeft hij dat op Schiphol gekregen, abusievelijk zonder meerkosten. Op de huurovereenkomst staat in dit geval Fiat Punto DSL. Ook bij de tankdop staat Let op: diesel! vermeld op een sticker. Slechts bij de berekeningscategorie op de factuur staat MCMR A benzine. Ontkend wordt dat zou zijn meegedeeld de auto met euro 95 te vullen. Er is dus correct gefactureerd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ofschoon de factuur “” car group benzine”” vermeld had de consument gelet op het karakter van de auto – hij stelt eerder diesel via de ondernemer te hebben gereden – en stickering bij de tankdop moeten zien en merken dat in deze dieselauto diesel diende te worden getankt. Aldus is de schade aan de consument te wijten. De verklaring met betrekking tot de hectiek bij het afsluiten van de huurovereenkomst doet in dit verband niet terzake. De consument heeft zijn vergaande stelling dat nadien bij de brandstoftank door de ondernemer zou zijn gestickerd niet aannemelijk gemaakt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Autoverhuur, op  4 december 2013.