Vermissing pakket met verzekerservice; hoogte schadevergoeding is afhankelijk van het op verzendbewijs vermeld verzekerd bedrag; aansprakelijkheid eveneens beperkt tot vermeld bedrag.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100982

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft op 1 februari 2016 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 17 april 2015 heeft de consument een pakket met een MacBook erin verstuurd naar Rusland. Omdat de MacBook nieuw was en een prijs van € 3.299,- had, heeft de consument het pakket verzekerd verstuurd. Tijdens het verzenden van het pakket heeft de medewerker van het postagentschap aan de consument gevraagd voor hoeveel het pakket verzekerd moest worden. De consument heeft toen aangegeven dat het voor € 3.299,– verzekerd moest worden. Toen de consument het verzendbewijs kreeg, zag hij het verzekerd bedrag van € 2.200,– staan. De consument heeft meteen bij de medewerker aangegeven dat het bedrag niet juist vermeld was, maar de medewerker vertelde dat het niet zoveel uitmaakt, want PostNL kijkt naar het bonnetje van de Macbook en de maximale verzekering van het pakket (€ 5.500,–). Omdat de consument de medewerker op zijn woorden geloofde en omdat de consument nooit verwacht had dat de MacBook kwijt zou worden geraakt door PostNL, heeft hij het zo gelaten. Het pakket is vervolgens niet aangekomen op de bestemming. PostNL heeft een onderzoek ingesteld en daaruit is gebleken dat PostNL het pakket met de MacBook erin is kwijtgeraakt. PostNL wil nu niet de volledige schade uitkeren van € 3.299,– (dat op de bon van de MacBook staat), maar houdt zich aan het foutief vermelde bedrag van € 2.200,– dat toentertijd door de medewerker van het postagentschap was opgegeven. De leidinggevende van het betreffende postagentschap zegt dat het zeker tot de mogelijkheid behoort dat er een fout gemaakt kan zijn, hij kan het alleen niet herinneren. Het is duidelijk dat de consument zelf de MacBook niet zou onder verzekeren. De consument zou in beide gevallen hetzelfde bedrag voor de verzekering hebben betaald. PostNL moet consistent zijn in haar doen en mag geen dubbele standaarden gaan hanteren. Als de consument het pakket voor € 5.000,– zou hebben verzekerd, zou PostNL niet meer uitbetalen dan dat de MacBook waard is (€ 3.299,–). Nu het pakket door een fout van het agentschap is verzekerd voor € 2.200,–, wil PostNL ineens geen rekening houden met de waarde van de MacBook. De consument verlangt dat PostNL het volledige bedrag van € 3.299,– uitbetaald.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument gaat over de schadeafwikkeling van PostNL van een pakket met verzekerservice dat hij op 17 april 2015 naar een geadresseerde in Rusland zond. De inhoud van het pakket was een [merknaam] MacBook. Het pakket is vermist geraakt in het vervoerproces van PostNL. Daarvoor heeft PostNL aansprakelijkheid aanvaard. Aangezien de inhoud van het pakket volgens het getoonde verzendbewijs voor een bedrag van € 2.200,– was verzekerd, heeft PostNL dat bedrag aan de consument aangeboden. Dat bedrag is samen met de verzendkosten aan de consument uitgekeerd. PostNL heeft bij de vaststelling van de schadevergoeding gehandeld volgens de geldende algemene voorwaarden. De bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven waarde van de MacBook is naar beste weten van PostNL € 2.200,–. Het lijkt erop dat de consument bewust een lager bedrag op het verzendbewijs heeft gezet om zo de invoerrechten te verlagen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil ziet in de kern op de hoogte van de schadevergoeding. Tussen partijen is niet in geschil dat de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst (AVP) op de vervoersovereenkomst van toepassing zijn. Bij een pakket met verzekerservice, waar het hier om gaat, geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het door een afzender bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven bedrag met een maximum van € 5.500,– (artikel 9.3 onder c AVP). Het staat vast dat op het verzendbewijs van het pakket een verzekerd bedrag van € 2.200,– is vermeld. Hoe de vermelding van dit bedrag op het verzendbewijs op 17 april 2015 heeft plaatsgevonden, en of hierbij mogelijk een fout is gemaakt, is niet te achterhalen. De commissie gaat er daarom ook van uit dat de waarde van € 2.200,– die is vermeld op het verzendbewijs het door de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven bedrag is. De aansprakelijkheid van PostNL is derhalve beperkt tot een bedrag van € 2.200,–.
De commissie merkt ten overvloede op dat niet is vast komen te staan hetgeen PostNL heeft betoogd, namelijk dat er aan de kant van de consument sprake zou zijn van opzet door de MacBook onder te verzekeren waardoor er een voordeel met betrekking tot de invoerrechten zou ontstaan. Nu evenmin niet is vast komen te staan de er op het bewuste postagentschap in dit geval een vergissing is gemaakt, had enige coulance aan de zijde van PostNL in de rede gelegen. Deze coulance zou nog steeds in de rede kunnen liggen door bijvoorbeeld het bedrag van € 1.000,– waarover partijen van mening verschillen te delen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 6 april 2016.