Vermissing sieraden; alleen voor onregelmatigheden tijdens het vervoersproces is de ondernemer aansprakelijk .

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74178

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van de inhoud van een poststuk.   De consument heeft de klacht tijdig voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft gouden sieraden verzonden. De postpakketten zijn aangekomen, maar de inhoud was verwijderd en vervangen door waardeloos materiaal. Onderzoek heeft niets opgeleverd. De consument stelt dat de inhoud tijdens de verzending door [ondernemer] is gestolen. Hij verlangt schadevergoeding ter waarde van de sieraden te weten circa € 5.500,– per pakket en de kosten voor het telefonisch overleg over deze zaak met de ondernemer.
Standpunt van [de ondernemer]
  De ondernemer heeft het volgende standpunt ingenomen.   Er is slechts over een pakket geklaagd. Er heeft echter naar twee pakketten onderzoek plaatsgevonden. De pakketten zijn ongeschonden door de geadresseerde in ontvangst genomen, zo blijkt ook uit het onderzoek. De verzendgewichten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven door het gehele transportproces.   Nu het verzendproces correct is verlopen wijst PostNL het verzoek tot vergoeding dan ook af. De ondernemer wijst erop dat de gang van zaken ook elders is gesignaleerd en wellicht duidt op frauduleus handelen van partijen buiten [de ondernemer].   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.

  De vervoersovereenkomst waarover het hier gaat ziet niet op de fase voor de aanbieding ter vervoer en de fase na correcte ontvangst. Met andere woorden: de ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets anders dan het vervoer als zodanig. Hij is er verantwoordelijk voor dat er goed wordt vervoerd, maar niet voor wat er wordt vervoerd. Uitsluitend aantoonbare onregelmatigheden die blijken te zijn opgetreden tijdens het vervoersproces zouden kunnen leiden tot aansprakelijkheid. Daarvan is hier niet gebleken. Er is getekend voor correcte ontvangst en ook bij onderzoek bleek de sluittape onbeschadigd.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.

  Derhalve wordt als volgt beslist.
  Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post.