Verpakking kroonluchters niet geschikt voor pakketverzending

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 119190

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt verstuurt 2 glazen kroonluchters naar Italië. Alle honderd onderdelen zijn los verpakt, in drie stevige dozen. Op de verpakking stond bovendien glass – take care – carefull. Eenmaal op bestemming blijkt dat 80% van de onderdelen gebroken is. De cliënt vraagt een schadevergoeding.
Volgens PostNL en de commissie was de verpakking van de kroonluchters niet geschikt voor geautomatiseerde verwerking. Een pakket en de inhoud daarvan moeten zijn toegesneden op de omvang, vorm, gewicht en mate van kwetsbaarheid van de verzonden inhoud. In dit geval was de binnenverpakking niet voldoende voor de relatief zware maar ook kwetsbare glazen onderdelen.  De gebruikte zachte materialen hebben het verschuivend gewicht niet kunnen tegenhouden. Die schade had de consument zelf kunnen voorkomen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het bezorgen van drie beschadigde pakketten.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In vertrouwen is aan de ondernemer een drietal dozen aangeboden met als inhoud twee Murano kroonluchters voor verzending naar Italië. Deze lampen bestonden uit 100 stukken die alle individueel verpakt waren. Ze zaten in speciaal aangeschafte zeer sterke dozen. Er is een verzekering afgesloten en op alle kanten is geschreven: glass – take care – carefull. De lampen zijn in Italië aangekomen waarbij 80% van de onderdelen gebroken was. Er is gewoon met de dozen gegooid en totaal niet voorzichtig mee omgesprongen. De lampen hadden een aanschafwaarde van € 5600,– en kunnen nu in de glasbak. De schade is € 1.000,–.

Zijn voorstel ter oplossing van het geschil is de vergoeding van de schade en teruggave van de verzendkosten van € 139,–.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de geadresseerde over de schade had bericht heeft de consument contact opgenomen met de klantenservice van de ondernemer en om een schadevergoeding verzocht. De claim is van de hand gewezen nadat de consument nadere gegevens over de verpakking en de schade gevraagd is. Door de schadebehandelaar werd geconstateerd dat de schade aan de kloonluchteronderdelen het gevolg was van een onvoldoende beschermende verpakking. De consument heeft wel de verzendkosten vergoed gekregen.

De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet 2009 en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst (AVP). Deze voorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing. Het komt er in hoofdzaak op neer dat de ondernemer een beperkte aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan poststukken als die Aangetekend of met Verzekerservice worden verzonden. De schade moet wel aan de ondernemer toerekenbaar zijn. Dat is onder meer niet zo bij een ondeugdelijke verpakking.

Een pakket is ondeugdelijk verpakt als de gebruikte verpakking onvoldoende is afgestemd op de inhoud dat wil zeggen de omvang, het materiaal, de vorm, het gewicht en de mate van kwetsbaarheid daarvan. Bij de geautomatiseerde verwerking komen pakketten soms bij herhaling met elkaar en de sorteerapparatuur in aanraking en soms nogal stevig. Een pakket en de inhoud daarvan dient dat te kunnen opvangen. Dat vergt goede verpakkingsmaterialen en -technieken toegesneden op de omvang, vorm, gewicht en mate van kwetsbaarheid van de verzonden inhoud. Glazen kroonluchteronderdelen zijn zeer breekbaar en helaas biedt de door de consument gebruikte buiten-en binnenverpakking onvoldoende bescherming. Dat is te constateren op basis van de ingezonden foto’s waarbij zowel de losse onderdelen van de kroonluchter als de gebruikte binnenverpakking zichtbaar is. De onderdelen van een glazen kroonluchter zijn vanwege het materiaal, het gewicht (12-18 kg per pakket) en de vormen voorwerpen die zeer kwetsbaar zijn in het geautomatiseerd vervoersproces van de ondernemer. Door de zeer onregelmatige vorm van de kroonluchteronderdelen zijn deze kwetsbaarder voor schokken en stoten tegen bijvoorbeeld de andere onderdelen van de kroonluchter zelf en de dooswanden. Ondanks de hoeveelheid krantenknipsels en dubbeltjes folie was de binnenverpakking niet voldoende om ervoor te zorgen dat de kroonluchter onderdeel niet los in de doos konden bewegen.

De consument stelt dat er met de dozen gegooid zou zijn. Indien er echter onzorgvuldig met de dozen zou zijn omgegaan was dit waarneembaar aan de buitenkant van de doos. Er was echter geen schade in de vorm van deukjes of iets dergelijks waarneembaar aan de buitenkant van de doos. Gelet op de aard van de schade zou dit wel het geval moeten zijn nu 80% van de onderdelen gebroken zou zijn. Dat er op de buitenverpakking van de doos de aanduiding ‘Glass/carefull’ vermeld zou zijn heeft geen aanspraak op een afwijkende behandeling van het pakket. De ondernemer en buitenlandse netwerkpartners hebben geen aparte verwerkingsunit voor dergelijke pakketten. In het sorteer-en vervoersproces worden deze aanduidingen dan ook niet waargenomen

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het is betreurenswaardig dat de pakketten niet zonder schade bezorgd konden worden. Het is overigens belangrijk dat de verpakking tegen een stootje kan. De consument kan immers niet verwachten dat in het vervoersproces individuele behandeling van elk pakket plaatsvindt. Een deugdelijke verpakking is dan vanzelfsprekend van groot belang.

De consument heeft mededeling gedaan over de wijze van verpakking en aangegeven dat hij met opzet stevige dozen heeft genomen. Hij heeft echter miskend dat de binnenverpakking zeker zo belangrijk is. Het betreft relatief zware maar ook kwetsbare glazen onderdelen. In feite is dat slechts ongeschonden te vervoeren als hard materiaal als verpakking wordt gebruikt waardoor geen mogelijkheid ontstaat om tot onderling contact te komen. Door de bewegingen van de doos tijdens de sortering en het vervoer is te verwachten dat de inhoud bewegingen zal ondervinden. De binnenverpakking moet daartegen bestand zijn omdat beschadiging anders voor de hand ligt. Een verzekering is echter slechts bedoeld voor onverwachte en onvoorziene risico’s. Zoals blijkt uit de foto’s is voor de binnenverpakking slechts gebruik gemaakt van zachte materialen die het verschuivend gewicht niet hebben kunnen tegenhouden. Aangezien de consument onvoldoende maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen kan van de ondernemer niet gevergd worden tot uitkering van een schadevergoeding over te gaan.

Er is al met al geen reden om de klacht gegrond te kunnen verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit

J.M.J. Godrie, voorzitter, drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en drs. G.J.F.M. Klaas, leden, op 26 september 2018