Verzonden poststuk naar buitenland; toerekenbaarheid van de schade; deugdelijke verpakking door consument niet aangetoond; klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95131

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft op 26 februari 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het pakket naar de geadresseerde in de Russische Federatie is beschadigd, ondanks voldoende verpakking en voorzorgen.

De consument heeft het afgelopen half jaar aantoonbaar met PostNL pakketten verstuurd met een vergelijkbare inhoud naar de USA, Brazilië, Portugal, Monaco, Duitsland en Frankrijk. Deze zijn alle onbeschadigd aangekomen.

De consument verlangt vergoeding van de verzekerde waarde.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 18 februari 2015 heeft de consument een pakket met verzekerservice naar een geadresseerde in Moskou verzonden. Na aflevering op 25 februari 2015 bleek dat de inhoud beschadigd was en als zodanig als ‘total loss’ moet worden aangemerkt. Het betrof glazen kapjes van een art déco lamp die door de consument aan de geadresseerde waren verkocht. Naar de consument stelt waren de glazen kapjes met voldoende voorzorgen verpakt. De schade is dan ook in zijn visie het gevolg van onzorgvuldige behandeling tijdens het transport. De consument heeft de verzekerde waarde van € 1.485,– als schadevergoeding opgeëist. De consument heeft de schade beschreven en foto’s van de schade en de verpakking ingestuurd die door de geadresseerde zijn gemaakt. Naar opvatting van PostNL was de verpakking, en specifiek de gebruikte doos, ontoereikend. PostNL is van mening dat de gebruikte verpakking onvoldoende was afgestemd op de aard van de – zeer kwetsbare – inhoud.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De aansprakelijkheid van PostNL voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene voorwaarden voor de universele Postdienst 2014 (AVP). Het komt er in hoofdzaak op neer dat PostNL een beperkte aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan poststukken die met verzekerservice worden verstuurd (artikel 9.3 AVP). Die schade moet aan PostNL toerekenbaar zijn. Als dat niet zo is, heeft de afzender geen recht op schadevergoeding (artikel 9.6 AVP).

De toerekenbaarheid van de schade betreft de kern van dit geschil. De glazen kapjes zijn volgens de consument met luchtkussenfolie verpakt en de doos waarin het glaswerk zat was geheel opgevuld. De verpakking betreft echter een vrij kleine doos met een behoorlijk gewicht aan glaswerk. De foto waarop de doos van de verpakking zichtbaar is toont een gedeukte kwetsbare kartonnen doos die aan de zijkanten en hoeken niet is verstevigd. De tekst ‘breekbaar’ en ‘fragile’ op de zijkant van de doos kan de consument niet baten omdat het sorteerproces van PostNL geheel automatisch verloopt. Dat de glazen kapjes in dit geval deugdelijk zouden zijn verpakt zodat de doos met inhoud bestand was tegen het automatisch sorteerproces van PostNL heeft de consument derhalve niet aangetoond.

De commissie is van oordeel dat in dit geval de aan de glazen kapjes ontstane schade niet is toe te rekenen aan PostNL.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 6 oktober 2015.