Vlek in bruidsjurk ontstaan bij ondernemer. Vergoeding gerelateerd aan de mate van zichtbaarheid van de bij aflevering aanwezige (aftekening van de oorspronkelijke) vlek.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX06-0017

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 januari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon (verder te noemen : het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.125,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 21 juni 2006.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het artikel is afgeleverd met een vlek op de achterkant. Ondanks melding daarvan tijdens een tweede pasbeurt op 29 mei 2006 en herhaalde toezeggingen om de vlek te verwijderen, heeft de ondernemer gewacht tot twee dagen vóór de bruiloft om te melden dat de vlek niet verwijderd kon worden.   Er was toen geen mogelijkheid meer om een ander artikel uit te zoeken en onder protest heb ik het artikel afgenomen.   De consument verlangt een vergoeding van € 1.062,50, zijnde de helft van het aankoopbedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben het artikel laten reinigen door een voor reinigen van bruidskleding gespecialiseerd bedrijf. Daarna was de vlek zo goed als onzichtbaar, hetgeen wij op overgelegde foto’s hebben vastgelegd.   De consument heeft bij ons € 2.522,– besteed aan de bruidsjapon, hoed en handschoenen. De schoenen ter waarde van € 169,– hebben wij bij aankoop cadeau gedaan en voor de aanpassingen, het innemen van het artikel op 10 mei 2006, het uitleggen en korter maken van het artikel op 29 mei 2006 hebben wij niets in rekening gebracht.   De door de consument verlangde vergoeding van de helft van het aankoopbedrag staat ons inziens niet in verhouding tot de klacht.   De ondernemer heeft d.d. 26 juni 2006 een vergoeding aangeboden van € 300,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De schade waarover wordt geklaagd, staat als zodanig tussen partijen vast en is bovendien door de commissie vastgesteld.   Het artikel is voorzien van een behandelingsetiket met de symbolen: u v p d   Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormeld etiket overeenstemmende behandeling. De toegepaste reinigingsbehandeling heeft echter niet kunnen bewerkstelligen dat een voordien op het artikel aanwezige vlek volledig is verwijderd. Nu tussen partijen vaststaat dat die vlek is ontstaan gedurende de periode dat de ondernemer verantwoordelijk was voor het artikel, betreft het geschil nog de vraag welke vergoeding in goede verhouding staat tot de mate van zichtbaarheid van de bij aflevering aanwezige aftekening van de oorspronkelijke vlek.   De commissie heeft daartoe het artikel onder uv-licht beoordeeld. Alsdan valt aan de achterzijde van de rok een geringe cirkelvormige oplichting te constateren. Sporen van een niet aan de gevoeligheid van het materiaal aangepaste speciale vlekkenbehandeling zijn niet aangetroffen. Vervolgens is het artikel bij verschillende lichtinvallen beoordeeld. De mate van zichtbaarheid varieert alsdan van nagenoeg niet tot een geringe grijs getinte aftekening.   Onder de gegeven omstandigheden oordeelt de commissie het voorliggende aanbod van de ondernemer te bescheiden. Hierbij kent de commissie er mede betekenis aan toe dat de consument zo kort voor de huwelijksdag weinig anders restte dan het artikel af te nemen, waarna op de huwelijksdag zelf de wetenschap dat het artikel niet voor honderd procent in orde was het gebruiksgenot beperkt zal hebben beperkt. Het door de ondernemer aangevoerde argument van de bij verkoop gegeven voordelen is verder voor de kern van de klacht niet relevant. De commissie kan echter in redelijkheid de slechts bij bepaalde lichtinval nog zichtbare aftekening de ondernemer niet dusdanig zwaar toerekenen dat de door de consument verlangde vergoeding voor toewijzing in aanmerking komt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–, het aangeboden bedrag hieronder begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Het artikel wordt ongefrankeerd aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, op 7 december 2006