Wanneer voor een adres geen energieleverancier bekend is, is een netbeheerder wettelijk verplicht om de afnemer van energie af te sluiten.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81559

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afsluiting van gas en elektriciteit.

De consument heeft op 10 oktober 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 6 november 2013 heeft de ondernemer gas en elektriciteit afgesloten omdat de consument geen contract met een energieleverancier zou hebben. Dat is onjuist.

De consument verlangt dat de ondernemer voor eigen rekening voor heraansluiting zorg draagt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op 25 september 2103 heeft [naam vorige leverancier] de levering aan de consument beëindigd. Sindsdien is er in het Centraal aansluitingenregister geen nieuwe leverancier geregistreerd. De consument heeft weliswaar gemeld dat er een nieuwe leverancier zou zijn, maar daarvan blijkt niet uit het Centraal aansluitingenregister. De consument is daarop herhaaldelijk gewezen. De ondernemer is onder deze omstandigheden wettelijk verplicht de aansluiting te deactiveren. Inmiddels is gebleken dat er per 27 november 2013 wel een nieuwe leverancier geregistreerd staat.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Wanneer voor een adres geen energieleverancier bekend is, is een netbeheerder wettelijk verplicht om de afnemer van energie af te sluiten. Indien de netbeheerder niet aan die verplichting voldoet, handelt hij in strijd met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Voor de vraag of op een adres sprake is van een contract met een energieleverancier mag de netbeheerder afgaan op de data uit het EDSN-Centraal aansluitingenregister.

Gebleken is dat sinds [naam vorige leverancier] het contract met de consument in september 2013 heeft beëindigd, met betrekking tot het woonadres geruime tijd geen nieuwe leverancier in het Centraal aansluitingenregister was geregistreerd. Uit de door de ondernemer overgelegde correspondentie blijkt dat de consument in de periode vanaf 25 september 2011 door de ondernemer meerdere malen erop is gewezen dat hij voor een energieleverancier diende zorg te dragen althans dat de nieuwe leverancier zich diende aan te melden, bij gebreke waarvan de ondernemer genoodzaakt zou zijn tot afsluiting over te gaan. Toen daarop niet afdoende door de consument werd gereageerd, heeft de ondernemer de afsluitprocedure gevolgd. Op het moment dat de aansluiting werd gedeactiveerd, stond er nog steeds geen nieuwe leverancier geregistreerd.
Nu uit het door de consument gestelde niet anders volgt, moet het ervoor worden gehouden dat de ondernemer op goede gronden de aansluiting van de consument heeft gedeactiveerd. Voor zover dit het gevolg is van de omstandigheid dat de nieuwe energieleverancier zich niet tijdig heeft laten registreren, kan dit niet voor rekening van de ondernemer worden gebracht. Daartoe dient de consument zich in dat geval tot de nieuwe energieleverancier te melden.

Hieruit volgt dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 24 januari 2014.