Weigeren door consument geleverde goederen terug te sturen naar ondernemer zolang verzendkosten niet zijn voldaan onredelijk en disproportioneel.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104652

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van de retourzending van door de ondernemer op 27 mei 2016 aan de consument geleverde goederen.

De consument heeft op 28 mei 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een insectenhor en een buitenzonwering bij de ondernemer besteld. De buitenzonwering werd echter in de verkeerde kleur geleverd. De consument heeft, toen hem bleek dat levering in de gewenste kleur wel enige tijd op zich kon laten wachten, uiteindelijk besloten de gehele koop te annuleren. De artikelen moesten dus retour aan de ondernemer.
In België, waar de consument woont, is het versturen van pakketten duurder dan in Nederland. Omdat de consument vreesde dat de ondernemer naderhand zou weigeren de (meer)kosten van de verzending te vergoeden had hij de ondernemer gevraagd die kosten op voorhand aan hem te vergoeden, maar de ondernemer heeft dat niet willen doen.

Na bemiddeling door brancheorganisatie Stichting Webshop Keurmerk is het in zoverre opgelost dat de consument het aankoopbedrag, en inmiddels ook alle kosten van de retourzending, teruggestort heeft gekregen. De consument wil thans nog het klachtengeld van de onderhavige procedure vergoed krijgen. Verder wil hij een schadevergoeding ontvangen van 10% van de hoofdsom.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft direct na ontvangst van de retour gezonden zaken het bedrag van de aankoop terugbetaald, inclusief de bankkosten die gemoeid waren met de door de consument gekozen (duurdere) wijze van betalen via creditcard. De verzendkosten die de consument claimt zijn veel te hoog, maar ook die zijn inmiddels vergoed. De ondernemer heeft gehandeld conform de Keurmerk-voorwaarden. Hij ziet geen reden om een schadevergoeding te betalen aan de consument.

Nadat de goederen retour kwamen, heeft de ondernemer geconstateerd dat ze beschadigd waren. Eerst heeft hij het daarbij willen laten, maar nu de kwestie zich heeft ontwikkeld als hij heeft gedaan, wil hij een tegenclaim indienen ad € 127,62.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft, nadat hem bleek dat de kleur van het hem geleverde niet klopte, en dat levering van het product in de door hem verlangde kleur enige tijd zou kunnen gaan duren, de koop voor het geheel van zijn bestelling ontbonden. Conform de toepasselijke voorwaarden, in lijn overigens met de wettelijke bepalingen, zouden de kosten van de retourzending voor rekening van de ondernemer zijn.

Na ontbinding van een koop treedt voor beide partijen een ongedaanmakingsverplichting in; de koper retourneert het geleverde en de ondernemer het aankoopbedrag (met eventuele kosten). De consument is de op hem rustende verplichting uit deze ongedaanmakingsovereenkomst niet zorgvuldig nagekomen; hij heeft immers de goederen niet aansluitend op de door hem ingeroepen ontbinding geretourneerd. De reden die de consument hiervoor geeft – dat hij de hiermee gemoeide kosten niet wilde voorschieten omdat hij vreesde dat de ondernemer deze niet (geheel) zou vergoeden – is hiervoor een onvoldoende rechtvaardiging. Hij kon het retour zenden hiervan niet afhankelijk stellen. Contractueel had hij hiertoe niet het recht en het relatief geringe bedrag waarover mogelijk een discussie zou gaan volgen weegt niet op tegen het belang dat de ondernemer heeft om de door hem geleverde goederen, met een aanmerkelijk hogere waarde dan bedoeld bedrag, terug te ontvangen. Het weigeren door de consument de geleverde goederen terug te sturen naar de ondernemer zolang de verzendkosten niet waren voldaan, was daarom onredelijk en disproportioneel. Het heeft vertraging veroorzaakt en de bemiddeling van Webshop Keurmerk noodzakelijk gemaakt.

Inmiddels, na die bemiddeling, zijn de goederen retour bij de ondernemer en heeft de consument zowel het aankoopbedrag als de verzendkosten terugontvangen. Zijn schadevergoedingsclaim is niet onderbouwd en dient reeds hierom te worden afgewezen. Hij heeft dan ook niets meer te vorderen van de ondernemer. Zijn klacht is dan ook ongegrond.

Weliswaar heeft hij zijn kosten pas retour ontvangen nadat hij deze klacht aanhangig had gemaakt, maar de commissie ziet desondanks geen reden om de ondernemer te veroordelen om de consument ook het klachtengeld te vergoeden. De discussie is immers begonnen door de weigering van de consument de goederen zonder voorafgaande compensatie te retourneren. Hij heeft in die zin het conflict zelf veroorzaakt. Of en in hoeverre de consument gelijk zou hebben gehad in zijn vrees dat de ondernemer niet alle retourverzendkosten zou willen betalen (zodat er alsnog een conflict zou zijn ontstaan, met een mogelijke gang naar de commissie) is thans niet meer te achterhalen. Dat heeft de consument over zichzelf afgeroepen.

De ondernemer heeft nog aangegeven dat de retour gekomen goederen beschadigd waren en een vergoeding hiervoor gevorderd, maar deze schade is niet aangetoond of zelfs maar nader onderbouwd. Deze vordering kan dus evenmin worden toegewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop op 23 september 2016.