Wel pakketreis, maar niet op eigen naam door boekingskantoor aangeboden. Boekingskantoor geen reisorganisator.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI10-0009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 januari 2010via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een reis voor vier personen naar Memphis in de Verenigde Staten van Amerika waarbij de vlucht is verzorgd door [naam vliegtuigmaatschappij] en het verblijf in een hotel op basis van logies is verzorgd door de reisorganisator, voor de periode van 19 april 2010 tot en met 28 april 2010 voor de som van € 1.056,–.   Klager heeft op 3 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Door de aswolk is de reis van klager geannuleerd. Er kon niet gevlogen worden. Van de luchtvaartmaatschappij heeft klager zijn geld terug gekregen, maar van de reisorganisator niet. Klager wil de reis in de toekomst maken en zou graag een deel van die reis betalen met het geld van deze. Dat het hotel betaling van één of twee overnachtingen zou willen hebben om de kosten te dekken, zou klager nog wel kunnen begrijpen. Klager heeft de indruk dat de reisorganisator niets doet voor klager; de reisorganisator komt niet met argumenten waarom klager helemaal niets terug krijgt.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij gaat ervan uit dat het hotel niet betaald is voor de dagen die hij daar niet heeft doorgebracht. Dat is namelijk normaal. Ook als iemand zonder tussenkomst van een reisorganisatie kamers boekt en die ziet af van een verblijf, dan krijgt die persoon zijn geld in het algemeen terug.   Klager verlangt een bedrag van € 1.056,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De reisorganisator was in staat om conform de overeenkomst te presteren. Het hotel in Memphis stond ter beschikking van klager en door omstandigheden die voor risico van klager komen, kon deze van het hotel geen gebruik maken. De reisorganisator is daarvoor niet aansprakelijk te houden.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Alle kosten van de overnachtingen zijn tevoren betaald aan de accommodatieverschaffer. Als klager de hele reis bij de reisorganisator had geboekt dan was het een ander geval geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil betreft de door klager gevorderde tegemoetkoming in de kosten van overnachting in Memphis. Klager heeft de vlucht en de overnachtingen afzonderlijk geboekt. De reisorganisator kan niet beschouwd worden als de reisorganisator van alle geboekte diensten, nu op het boekingsformulier een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de verschillende onderdelen van de reis en bij ieder onderdeel duidelijk is aangegeven welke reisorganisator het desbetreffende deel uitvoert.   Ten aanzien van de hotelboeking onderschrijft de commissie het standpunt van de reisorganisator. Die was in staat de overnachtingen te leveren zoals overeengekomen. Dat klager niet in staat bleek te zijn om op tijd in Memphis aan te komen om van die overnachtingen gebruik te maken, is niet aan de reisorganisator te verwijten nu klager geen overeenkomst voor vervoer naar Memphis met de reisorganisator is aangegaan. Van ongerechtvaardigde verrijking is niet gebleken. De reisorganisator heeft kennelijk aan zijn betalingsverplichting ten opzichte van het hotel voldaan. Hoezeer de commissie begrip heeft voor het feit dat klager door een omstandigheid buiten klager zelf gelegen als de aswolk niet in staat was om zijn geplande reis te maken, komen de gevolgen daarvan niet voor rekening van de reisorganisator.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 juni 2011.