Werkzaamheden uitgevoerd in onderaanneming; geen overeenkomst tussen consument en ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS07-0087

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Met in het achterhoofd de onregelmatige tewerkstelling van mijn partner en mijzelf, waarbij we veelvuldig voor meerdere dagen van huis zijn, waren we op zoek naar de meest geschilde verwarmingsinstallatie voor onze situatie. Op advies van de ondernemer en Brink climatesystems hebben we gekozen voor een direct gestookte heteluchtverwarming. De voorgespiegelde voordelen zouden zijn: een zeer snelle opwarming; energiezuinig dankzij het zeer hoge rendement; energiezuinig voor onze situatie omdat we de temperatuur in de woning gerust konden laten dalen bij onze afwezigheid; goede ventilatie.   Voor onze langere periodes thuis zijn de woonkamer en badkamer ook voorzien van een vloerverwarming met lage capaciteit, puur om de koude van de vloer te halen. Met de ondernemer en [de klimaatbeheerser] is uitvoerig besproken dat de heteluchtverwarmer het grootste deel van de tijd zelfstandig de woning zal verwarmen.   Nu de feiten: De slaapkamers zijn in de winter niet warmer te krijgen dan 16°C, en dan waarschijnlijk ook nogslechts dankzij warmtetransmissie door de vloeren. Het opwarmen van de woning na afwezigheid van 15°C naar 21°C graden duurt 3 tot 5 uur. De badkamers zijn niet behaaglijk te krijgen met de heteluchtverwarming. Energieverlies in de kruipruimte, bijkeuken en achter de schotten op zolder. Op deze plaatsen wordt het namelijk wel warm. De installatie verspreidt kookgeurtjes door het hele huis. De stookgeurtjes van de houthaard worden de slaapkamers ingeblazen door de warmterugwinunit.   De oorzaken van de vele klachten zijn bekend (ingefluisterd door medewerkers van de ondernemer) en onderkend door de directie. Te weinig (over)vermogen om de woning snel op te warmen, stand kanaal naar de etage veel te klein, slechte en zelfs ontbrekende isolatie van de heteluchtleiding in de kruipruimte, plaatsing aanzuigkanaal wtw incorrect ten opzichte van schoorsteen. Niet bepaald het zuinige comfortverhogende systeem waarop we gehoopt hadden: Op de slaapkamer gebruiken we elektrische kacheltjes, we laten de kamertemperatuur niet meer beneden 20°C dalen en lopen naar zolder om de wtw af te zetten voordat de haard aankan.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie ziet zich allereerst gesteld voor de vraag of zij bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Blijkens het reglement van de commissie behandelt zij klachten op grond van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers indien en voor zover die ondernemers zijn aangesloten bij de commissie. In dit geval heeft de commissie moeten vaststellen dat er geen rechtstreekse relatie tussen de ondernemer en de consument bestaat en dat de werkzaamheden waar het in casu om gaat door de ondernemer zijn uitgevoerd in onderaanneming. Bij gebreke van een overeenkomst tussen partijen is de commissie niet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Terzijde merkt de commissie op dat te betreuren valt dat zulks niet eerder door het secretariaat van de commissie is opgemerkt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het in depot gestorte bedrag ad € 885,34 wordt aan de consument gerestitueerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 5 februari 2008.