Zakelijke overeenkomst kan niet worden behandeld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 113273/130371

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer weigert volgens de consument de werkzaamheden te hervatten. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Aangezien de overeenkomst als een zakelijke overeenkomst wordt aangemerkt, is de commissie niet bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De commissie verklaart zich onbevoegd.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op werkzaamheden.

Bij de commissie is een bedrag van € 5.870,– in depot gestort.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben een getekende opdrachtbevestiging gestuurd voor het herstellen van de op- en aanmerkingen in het NEN3140 rapport. De ondernemer is begonnen met de herstelwerkzaamheden. Wij hebben de eerste betaling gedaan (50%) en de installateur verschijnt niet meer op het werk en heeft medegedeeld dat – gezien dat er een ander lopend geschilpunt is (bij u bekend als zaaknummer: 104779) de werkzaamheden niet wil hervatten.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft zijn standpunt niet aan de commissie kenbaar gemaakt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie dient allereerst na te gaan of zij bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Uit de stukken blijkt dat de ondernemer een offerte heeft uitgebracht voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Blijkens de offerte hanteert de ondernemer de algemene leveringsvoorwaarden installeren de bedrijven ALIB’07 en niet de algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten. De ondernemer heeft de tegenpartij kennelijk niet aangemerkt als consument. Ter zitting is gebleken dat het geschil betrekking heeft op een bedrijfspand waarin de herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. De overeenkomst is daarom als een zakelijke overeenkomst aan te merken. Ook al gaat het om een pand dat in privébezit is, dat neemt niet weg dat in dit geval de opdracht niet is gegeven als consument, maar als ondernemer.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 17 januari 2022.