Zonwering vertoont te veel gebreken, consument mag overeenkomst ontbinden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 132168/136998

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is van mening dat hij de overeenkomst rechtsgeldig kan ontbinden, aangezien de aanbieder in verzuim is. De zonwering vertoont zodanig veel mankementen dat de aanbieder het aankoopbedrag volledig dient terug te betalen vindt de consument. De ondernemer geeft aan dat hij aan de consument heeft voorgesteld om de zonwering op te halen, volledig na te kijken en waar nodig aan te passen. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument de overeenkomst op goede gronden ontbonden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft zonwering.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
‘’Wij hebben rechtsgeldig de overeenkomst ontbonden, aangezien de aanbieder in verzuim was/is. Op grond van de rechtsgeldige ontbinding dient de aanbieder conform de wet en voorwaarden ons het geld terug te betalen. Zij hebben in ruim twee jaar meerdere pogingen ondernomen om de problemen op te lossen zonder resultaat. Zelfs nadat wij de overeenkomst hebben ontbonden, geven zij zelf schriftelijk aan dat het product weer terug moet naar de fabriek. Zij dienen het bedrag van € 6.260,– op grond van de ontbinding en het verzuim volledig aan ons terug te betalen.’’

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

“Wij hebben samen met de leverancier aan de consument voorgesteld om de pergola zonwering in de winterperiode te demonteren en op te laten halen door onze leverancier. Zij zullen in de fabriek de pergola zonwering in zijn geheel nakijken en waar nodig aanpassen.”

Rapport van de deskundige
De bevindingen van de deskundige zijn neergelegd in het rapport waarvan de inhoud – voorzover thans van belang – als volgt luidt.

Deskundige wil graag zijn bevindingen in twee belangrijke parten delen.
Part 1 is de technische staat van het product:
* Deskundige heeft vastgesteld dat de montage van de staanders niet de meest ideale is. Er is gebruik gemaakt van een grondplaat met spies en daarop is de voet van de staander gemonteerd. Vanuit de grondplaat komen draadeinden waarop weer contramoeren zijn geplaatst die ervoor kunnen zorgen dat als de voetplaat daar op komt men de hoogte nog wat af kan stellen. In dit specifieke geval is echter de dikte van draadeinden minimaal en doordat er redelijk wat afstelhoogte is zit er inderdaad te veel speling op de staanders. Ook is deskundige opgevallen dat zelfs de grondspies speling vertoond en dat wordt dus bij belasting alleen maar meer. Deskundige is van mening dat het veel beter zou zijn als de voetplaat en de grondplaat in direct contact op elkaar zouden zitten. Ook heeft deskundige geconstateerd dat er in de voetplaat meerdere gaten zitten die nu niet worden gebruikt waarschijnlijk door verkeerd gatenpatroon zijn deze bij geboord wat een verzwakking van de grondplaat betekend. Voorkeur zou altijd zijn het storten van een betonpoer of toepassen van een kant en klaar betonpoer.
* Deskundige heeft ook vastgesteld dat de bovenkap van de cassette buitensporig open staat. Dit heeft ondernemer al proberen op te lossen door het plaatsen van extra beugels echter heeft dit niet het gewenste effect gebracht. Meest logische verklaring is dat de bovenkap iets te breed is maar dat heeft deskundige niet kunnen vaststellen. Wat wel vaststaat is dat dit buitensporig is en daardoor het doek niet juist beschermd is.
* Deskundige heeft ook vastgesteld dat de bovenbuis in de cassette krom is en tijdens het lopen van de zonwering is dit duidelijk waarneembaar. Dit heeft gevolgen voor het doek maar kan ook gevolgen hebben voor de werking van het scherm.
* Als de zonwering helemaal uit is zit er inderdaad een klein verschil tussen links en rechts in hoeverre de uitval zich verhoudt tot einde scherm. Deskundige is van mening dat dit overkoombaar is en kan ook met wat doekjes te maken hebben.
Part 2:
Deskundige is van mening dat ondanks de nette montage van de cassette er voor de rest wel te veel mankementen zijn die hersteld zouden dienen te worden. Maar deskundige vraagt zich stellig af of dit type zonwering wel het juiste is voor deze situatie. Er is sprake van een zeer windgevoelige plek (open tuin vlak bij rivier en appartementencomplex naast dit perceel wat een extra windshear belasting kan geven). Zover deskundige in het rapport heeft kunnen lezen en bevestigd door de consument is dit vanaf dag één duidelijk aangegeven bij de ondernemer.
Deskundige is van mening dat het raadzamer zou zijn geweest te kiezen voor een veel zwaarder systeem maar minimaal de staanders via betonpoeren te hebben gemonteerd. Maar deskundige vraagt zich af dat zelfs met het gebruik van de windautomaat dit type zonwering, ook zoals de consument dat wil gebruiken, überhaupt kans van slagen heeft. Consument heeft een filmpje laten zien dat het scherm uit staat en ondanks de windautomaat zie je hoe het doek op en neer gaat en dus heel veel belasting geeft op het systeem.

Het vervangen van de bovenbuis is dan misschien een hele tijdelijke oplossing omdat dit weer kan gebeuren onder invloed van de wind. Het nog strakker afstellen van de windautomaat zou een optie zijn maar deskundige is van mening dat dan het gebruik van het scherm wel eens minimaal zou kunnen worden omdat de situatie het scherm vaak naar binnen zal sturen.
Al met al is deskundige niet overtuigd dat het voorstel van de ondernemer het product terug te halen in de winter en terug te sturen naar de fabrikant om volledig gerepareerd te worden garantie gaat geven op een toekomstig probleemloos gebruik.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het rapport van de deskundige. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument de tussen partijen gesloten overeenkomst op goede gronden ontbonden. De commissie zal dit bindend vastleggen.

De binnenzonwering maakt geen deel uit van het geschil. Het staat de commissie dan ook niet vrij daar over een uitspraak te doen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De tussen partijen gesloten overeenkomst is terecht ontbonden. Dit betekent dat de ondernemer binnen zes weken na datum verzending bindend advies de geleverde zonwering terugneemt tegen gelijktijdige betaling aan de consument van een bedrag van € 6260,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer W.J.M. van den Berg, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 17 januari 2022.