Centrale Antenne Inrichtingen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen kabelbedrijven. Dit zijn bedrijven die de consument voorzien van radio, (digitale) televisie, telefonie, breedband, WiFi en glasvezel.

U kunt een klacht indienen tegen kabelaanbieders die zijn aangesloten bij NLConnect.

Welke klachten behandelt de commissie Centrale Antenne Inrichtingen?Icoon Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uw abonnement of de aanvraag daarvan
  • De levering van radio en televisie 
  • Problemen met uw glasvezelverbinding

Welke klacht behandelt de commissie Centrale Antenne Inrichtingen niet?
Klachten tegen Ziggo, DELTA en CAIW moeten worden ingediend bij de commissie Telecommunicatiediensten. Voor klachten tegen andere telecomaanbieders kunt u eveneens bij deze commissie terecht.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Centrale Antenne Inrichtingen.

 

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.


Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven