Beroep op insolventiewaarborg

Verklaring voor recht dat met (uitvoering van) herstelplan door verzekeringsmaatschappij aan waarborgverplichtingen jegens VVE wordt voldaan (verzekeringsmaatschappij is indiener).

Bevoegdheid arbiters   [naam bouw- en ontwikkelingsbedrijf] (hierna te noemen: [naam bouw- en ontwikkelingsbedrijf]) en de individuele leden van de VVE hebben een koop-/ aannemingsovereenkomst gesloten met toepassing van de GIW Garantie- en waarborgregeling A.2003 (hierna te noemen: de garantieregeling), waarbij de kwaliteitsgarantie en afbouw van het gebouw door het GIW (later: [naam ondernemer]) wordt […]

Lees verder