onjuiste/onzorgvuldige uitvoerig behandeling

  • Home >>
  • onjuiste/onzorgvuldige uitvoerig behandeling

Vergoeding van materiële schade na tekortkoming in de nakoming van de zorgverplichting door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Klaagster is moeder en curator van cliënte. Zij diende  vier klachten in. De interne  klachtencommissie van de zorginstelling heeft de eerste drie klachten gegrond verklaard en de zorgaanbieder heeft deze erkend. Deze klachten gaan over de kwaliteit van de verleende zorg aan de cliënt en de communicatie met klaagster. De […]

Lees verder

De zorgverlening was onvoldoende, geen vergoeding van de achteraf betaalde eigen bijdrage vanwege de onterechte afmelding bij CAK

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt was de zorgverlening op meerdere gebieden onvoldoende en heeft de zorgaanbieder cliënt ten onrechte laten uitschrijven bij het CAK. Omdat de eigen bijdrage daardoor niet meer werdingehouden op de uitkering van cliënt, moest cliënt de eigen bijdragen een jaar later alsnog betalen. Volgens de commissie is door […]

Lees verder

Onvoldoende gehoor voor bijwerkingen lithium leidt tot tekortkoming zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Cliënte kreeg lichamelijke klachten na het gebruik van het voorgeschreven lithium. Hoewel door middel van een bloedonderzoek intoxicatie werd uitgesloten, had de verpleegkundig specialist GGZ bij cliënte door moeten te vragen naar haar klachten en de door haar als bijwerking van de lithium ervaren klachten. Ook de communicatie met cliënte […]

Lees verder