Declaratie moet niet naar verkoper maar naar koper

Verscheurd koopcontract met huissleutels

De notaris heeft zijn declaratie ten onrechte naar de consument gestuurd. Niet hij (de verkoper) maar de koper heeft de koopovereenkomst ontbonden. De koper was daarmee opdrachtgever, dus moet hij de declaratie betalen.

De verkoop van de woning is niet doorgegaan omdat de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst is overgegaan. De makelaar van de cliënt heeft de koper voorgesteld om de koper twee weken uitstel te geven zonder ontbindende voorwaarden, vanwege vertraging met de financiering. De koper was het niet eens met de door de cliënt gestelde nieuwe voorwaarden voor uitstel van de levering van de woning en ontbond de koopovereenkomst. De cliënt heeft de notaris geen opdracht gegeven, maar de koper. Daarom meent de consument dat de koper de declaratie moet betalen. Hij wil terugbetaling van het bedrag van € 375,–.

De notaris meent dat hij de nota voor gedane werkzaamheden terecht aan de consument heeft verstuurd. De datum van de overdracht van de woning stond al vast, maar omdat de financiering nog even op zich liet wachten verzocht de koper die datum uit te stellen. De consument heeft echter ‘de stekker eruit getrokken’, waardoor de koper noodgedwongen van zijn ontbindende voorwaarde gebruik moest maken om een boete van 10% te voorkomen. Het is alleszins redelijk dat de kosten bij de consument in rekening zijn gebracht. Hij was er verantwoordelijk voor dat de overeenkomst is ontbonden, aldus de notaris.

De commissie is het daar niet mee eens. Niet de consument maar de kopende partij is de opdrachtgever. In de koopovereenkomst is geregeld dat de kosten voor rekening van de koper komen. De notaris moet de kosten die hij heeft gemaakt dus bij de koper in rekening brengen. Niet de consument maar de koper heeft de overeenkomst ontbonden. Er blijkt nergens uit dat de consument de koopovereenkomst heeft laten ontbinden. De klacht van de consument is gegrond. De notaris moet het hem in rekening gebrachte bedrag van € 375,– terugbetalen.

Geschillencommissie Notariaat