Dienen van twee partijen: geen courtage van huurder

makelaar overhandigt sleutel aan stel

De makelaar trad op als bemiddelaar van de verhuurder. Op grond van een arrest van de Hoge Raad had hij de consument geen courtage in rekening mogen brengen. Hij moet dat bedrag terug betalen.

Op Funda vindt de consument een appartement dat via de makelaar wordt aangeboden en dat hij graag wil huren. Hij vult een aanvraagformulier in en sluit met de verhuurder een overeenkomst. De huur bedraagt € 750,–. Met de makelaar wordt een courtage van € 375,– afgesproken en dat bedrag betaalt de consument ook.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad over de verschuldigdheid van deze vergoeding vraagt de consument de makelaar dit bedrag terug te betalen. De makelaar weigert dat. Hij wil wel uit coulance een deel terugbetalen, maar daarmee neemt de consument geen genoegen. Op de nota staat: courtage, niets meer en niets minder. De consument die inmiddels ergens anders woont, wil dat de makelaar de gehele courtage restitueert.

De makelaar spreekt tegen dat hij twee heren heeft gediend en dat hij de verhuurder courtage in rekening heeft gebracht. De verhuurder is een werknemer van een relatie. Hij had een huis gekocht dat hij wilde verhuren en mocht dat op de site van de makelaar aanbieden. De consument was een van degenen die reageerden. De makelaar regelde de bezichtiging en stuurde een aanvraagformulier. Voor de gemaakte kosten is een niet dekkende vergoeding in rekening gebracht.

Het arrest van de Hoge Raad houdt volgens de commissie in dat als een makelaar de belangen van twee partijen behartigt hij de consument geen courtage in rekening mag brengen. Het initiatief is duidelijk van de eigenaar van het appartement uit gegaan. Deze schakelde voor de verhuur de makelaar in die het appartement onder vermelding van zijn bedrijfsnaam op Funda heeft gezet. Daarmee trad de makelaar als bemiddelaar voor de verhuurder op en kon hij de consument dus geen courtage in rekening brengen. Dat bedrag, € 454,–, moet hij de consument terug betalen.

Geschillencommissie Makelaardij