Gratis maanden zijn onderdeel van jaarcontract

Fitness apparaatHet jaarcontract ging niet na de eerste vier gratis maanden in, maar direct. De ondernemer moet het teveel in rekening gebrachte abonnementsgeld aan de consument terugbetalen.

Op 6 januari 2014 sluit de consument een lidmaatschapovereenkomst voor de duur van 52 weken en maakt daarbij gebruik van een actie dat de eerste vier maanden gratis kan worden gesport. In de zomer schort ze het lidmaatschap voor vier weken op vanwege haar vakantie. Op 11 januari 2015 beëindigt ze de overeenkomst per 11 februari 2015 met een opzegtermijn van één maand. Ze gaat ervan uit dat de looptijd van de overeenkomst dan voorbij is. De ondernemer stelt zich echter op het standpunt dat de eerste vier maanden gratis waren en pas daarna het contract van 52 weken betaald sporten is ingegaan.

Daarnaast beroept de consument zich op de algemene leveringsvoorwaarden Fit!vak waaruit naar haar mening volgt dat een overeenkomst na één jaar met een opzegtermijn van één maand kan worden beëindigd. Ook op die grond meent ze dat ze gerechtigd was de overeenkomst per 11 februari 2015 op te zeggen. De consument heeft tot juni 2015 betaald en maakt aanspraak op terugbetaling van € 115,–. Dat het contract pas na vier maanden gratis sporten zou ingaan blijkt nergens uit en is ook niet overeengekomen.

Volgens de ondernemer mocht de consument vanaf 6 januari 2014 eerst vier maanden gratis sporten en ging het contract van 52 weken pas op 6 mei 2014 in. Door de opschorting in de zomer werd de einddatum van het contract vier weken verschoven naar 3 juni 2015.

De commissie is het met de consument eens. Met 6 januari 2014 als startdatum is een contract van 52 weken overeengekomen, waarbij de eerste vier maanden gratis waren. Daarna moest een contributie worden betaald. Nergens blijkt dat het contract langer dan één jaar zou duren. Voorts geeft de consument terecht aan dat als er wel een contract met een langere duur dan één jaar zou zijn, zij op basis van de algemene voorwaarden de overeenkomst na één jaar met een opzegtermijn van één maand kon beëindigen.

De opzegging per 11 februari 2015 is dus rechtsgeldig. De consument is de ondernemer niets meer verschuldigd. De ondernemer moet haar het teveel betaalde abonnementsgeld over de periode van 11 februari 2015 tot 3 juni 2015, een bedrag van € 115,–, restitueren.

Geschillencommissie Sport en beweging