HISWA voorwaarden gaan voor Havenreglement

Dek van boot (Shuttterstock)

Alleen bij een individuele en in het contract opgenomen afwijking mag het Havenreglement van de HISWA voorwaarden afwijken. De ondernemer hanteert echter bij alle overeenkomsten een afwijkende opzegtermijn. In dat geval zijn de HISWA voorwaarden van toepassing.

Na twee jaar zegt de consument het contract voor een ligplaats op. Hij meent dat hij dat conform de HISWA voorwaarden op tijd, dus drie maanden voor het nieuwe seizoen, heeft gedaan. Toch krijgt hij een rekening voor het liggeld van het komende jaar van € 1.291,–. Dit bedrag betaalt de consument niet en stort het bij de commissie in depot. Naar zijn mening zijn eerst de HISWA voorwaarden van toepassing en pas daarna het Havenreglement van de ondernemer.

De ondernemer wijst erop dat de consument half december 2013 een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van een ligplaats van 1 april tot 31 oktober 2014, dus niet voor een heel jaar zoals in de HISWA voorwaarden staat. Bij de overeenkomst heeft hij ook het Havenreglement getekend. Daarin staan de afwijkingen ten opzichte van de HISWA voorwaarden. Zo moet de overeenkomst voor 1 december worden opgezegd, maar deed de consument dat pas op 20 december 2015. Doordat de consument zich onwrikbaar opstelde was een constructieve oplossing niet mogelijk.

Voor zover het Havenreglement een aanvulling is op de HISWA voorwaarden is er volgens de commissie geen probleem. Dat wordt echter anders als de bepalingen conflicterend zijn. Volgens de HISWA voorwaarden moet de huurovereenkomst drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode worden opgezegd. De ondernemer hanteert een seizoen van 1 april tot 1 november. Aangezien de consument het contract in december heeft opgezegd heeft hij dat conform de HISWA
voorwaarden tijdig gedaan. Volgens het Havenreglement van de ondernemer had de consument het contract voor 1 december moeten opzeggen en die opzegtermijn is langer dan die in de HISWA voorwaarden.

De ondernemer verwijst naar de mogelijkheid van de HISWA voorwaarden af te wijken, maar volgens de commissie gaat het hier niet om een individuele afwijking. De ondernemer hanteert namelijk bij alle overeenkomsten de opzegtermijn volgens het Havenreglement. Hij moet echter een individuele afwijking expliciet bespreken en in de huurovereenkomst opnemen. Dat heeft hij niet gedaan.

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument terecht een beroep gedaan op de prevalentie van de HISWA voorwaarden. Daarin is expliciet bepaald dat bij een verschiltussen een bepaling in de  HISWA voorwaarden en in het Havenreglement de HISWA voorwaarden van toepassing zijn. Wat de conflicterende opzegtermijnen betreft betekent dit dat de consument conform de HISWA voorwaarden het contract op tijd heeft opgezegd en hij de huur van 1 april tot 31 oktober 2016 niet hoeft te betalen. Het bedrag dat hij in depot heeft gestort wordt aan hem uitgekeerd.

Geschillencommissie Waterrecreatie