Je wilt toch zeker je snelheidslimiet weten?

De ondernemer kan zich niet verschuilen achter de mededeling in de brochure bij de simkaart dat wijzigingen zijn voorbehouden en aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend. Hij had de consument van de verhoging van de limiet op de hoogte moeten stellen. De consument hoeft daarom niet meer dan de overeengekomen limiet te betalen.

Ten onrechte heeft de ondernemer volgens een consument de gesprekskosten voor haar mobiele abonnement tot € 833,- laten oplopen. Zij heeft een sim-only-abonnement met een kredietlimiet van € 250,-. Als dit bedrag is verbruikt wordt ze afgesloten en moet ze met de ondernemer contact opnemen om het abonnement weer te kunnen gebruiken. Ook wordt ze gewaarschuwd zodra ze voor een bedrag van € 225,- heeft verbruikt. Dat is echter niet gebeurd. Ook is ze niet afgesloten toen de limiet van € 250,- was bereikt. Inmiddels heeft de consument € 250,- betaald. Ze wil dat het restant van de rekening wordt kwijtgescholden en deponeert bij de commissie een bedrag van € 292,-.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de consument de gesprekskosten heeft gemaakt en deze dus moet voldoen. Volgens de algemene voorwaarden zijn alle gemaakte kosten voor het gebruik van het abonnement voor rekening van de klant. De consument verwijst naar een brochure, maar daarin staat dat wijzigingen zijn voorbehouden en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. De kredietlimiet is ingesteld om zowel de ondernemer als de consument tegen het hoog oplopen van facturen te beschermen. Recent is de kredietlimiet op € 1.000,- vastgesteld, vooruitlopend op nieuwe wetgeving.

Volgens de commissie kan de ondernemer zich niet achter de disclaimer in de brochure verschuilen. Het is een voor de consument belangrijk beding dat de ondernemer zonder enig voorbehoud toezegt. Hoewel de brochure bij alle simkaarten wordt verstrekt, betekent dit niet dat de consument de inhoud niet serieus hoeft te nemen. Voorts had de ondernemer de consument van de verhoging van de kredietlimiet op de hoogte moeten stellen. De klacht is gegrond. De consument is de ondernemer niet meer dan de overeengekomen kredietlimiet van € 250,- verschuldigd. Het bedrag van € 292,- dat de consument bij de commissie in depot heeft gestort, krijgt ze terug.

Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.