Kleine details onzorgvuldig afgewerkt

Strepen, vegen en vlekjes ziet een consument op het aangebrachte stucwerk, maar volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige valt het wel mee. De ondernemer valt niet veel te verwijten. Voor een aantal herstelwerkzaamheden die de commissie gezien de verstoorde verhouding met de consument niet door hem laat uitvoeren, moet hij een schadevergoeding betalen.

Erg tevreden is een consument niet over de werkzaamheden in zijn badkamer, waarvoor hij € 2.713,- moet betalen. Het stucwerk is slordig aangebracht, er zitten groene klodders op het plafond en op sommige geschuurde plekken komt het groene raapwerk er doorheen en de laag decoratief geschuurd stucwerk met  betonlook is daar zo dun dat vlekvorming ontstaat. Bij een van de kranen is het stuc- en raapwerk als een brede bobbel geëindigd en door de donkere plekken is nog te zien waar de leidingen en gaten van de elektra hebben gezeten. Deze plekken waren net als andere plekken op de wand nog vochtig tijdens het aanbrengen van het stucwerk. Er zijn overal strepen, vegen en donkere vlekjes alsof het vochtig is of aan het schimmelen is. In de hoeken is het stucwerk slordig afgewerkt en de kleur is anders dan overeengekomen. Daarom meent de consument dat hij de ondernemer niets hoeft te betalen.

De ondernemer vindt dat hij wel deugdelijk werk heeft geleverd en de badkamer niet slordig heeft afgewerkt. Op de dag dat hij de wanden  kwam uitrapen was het plafond te nat om afgeplakt te worden omdat het de dag daarvoor was gepleisterd. Het kan zijn dat er een paar lichte groene veegjes in de hoeken van het plafond zitten, maar als het met latex wordt geschilderd is er niets meer van te zien. De ondernemer is onverplicht bereid de lelijke plekjes op de wanden zoals bij de kraan opnieuw van het stucwerk te voorzien, maar ook dan kunnen pigmentvlekjes voorkomen. Dat zit in het product. Hij voelt zich niet geroepen de gehele badkamer van een nieuwe laag stucwerk te voorzien. Bovendien heeft hij de juiste kleur aangebracht.

De door de commissie ingeschakelde deskundige concludeert na een uitgebreid onderzoek dat relatief kleine details onzorgvuldig zijn afgewerkt. Zo zitten er aan de wand met de wastafels enkele tekortkomingen. Het gaat om randen/aanzetten tussen de kranen boven de wastafels en ruwe vegen in de hoek achter het bad. Ook zit er op deze wand een donkere plek waar een contactdoos heeft gezeten. De commissie vindt dat deze tekortkomingen moeten worden hersteld, maar acht het gezien de verstoorde verhoudingen niet raadzaam dat de ondernemer dit doet. Daarom moet hij een schadevergoeding van € 550,- betalen.

Met de deskundige noemt de commissie de lekkage van het stucwerk op enkele centimeters vanaf de vloer in de wand in de douchehoek het ernstigste technische probleem. Bovendien kan op termijn water in de ter plaatse aangetroffen kleine gaatjes dringen. Volgens de commissie kan echter niet worden bewezen dat de ondernemer hiervoor verantwoordelijk is omdat de lekkage en de gaatjes ook na afronding van het werk door bijvoorbeeld stoten kunnen zijn ontstaan.

Het losdrukken van het hoekprofiel op de koker van het waterreservoir van het toilet is eveneens een ernstig probleem. Ook op dit punt is de ondernemer niet schadeplichtig. Een derde heeft de koker met groene gipsplaat omhuld, zodat de ondernemer er vanuit mocht gaan dat de ondergrond geschikt was. Dat daaronder hout zat kon de ondernemer niet zien. Voorts acht de commissie niet bewezen dat de ondernemer een verkeerde kleur heeft aangebracht. Bovendien is de kleur volgens de consument inmiddels bijgetrokken.      

Geschillencommissie Afbouw