Kleurverschil en verzakkingen in bestrating

Bestrating

De consument en de ondernemer kunnen niet meer door één deur. Daarom krijgt de consument een schadevergoeding om een andere ondernemer het kleurverschil in de tegels weg te laten werken en de verzakte tegels opnieuw te laten leggen.

Bij het renoveren van de voor-, zij- en achtertuin is er kleurverschil in de bestrating ontstaan omdat de ondernemer stenen moest bijbestellen. Bovendien is volgens de consument de grond onder de terrassen niet afgetrild. Daardoor verzakken de stenen en loopt de afwatering richting de schuur, waardoor ook daar stenen verzakken.

De ondernemer stelt dat op basis van een tekening van de consument is gewerkt, waardoor wijzigingen optraden en stenen moesten worden bijbesteld. Over het kleurverschil is met de consument gecommuniceerd. Kennelijk heeft de leverancier een aantal niet geïmpregneerde stenen geleverd, maar de consument wilde deze niet vervangen. Volgens de ondernemer is steeds correct met de consument gecommuniceerd en zijn oplossingen aangeboden, ook voor het afschot.

De door de commissie ingeschakelde deskundige constateert eveneens een kleurverschil tussen de tegels van de eerste en van de tweede partij. De bijbestelde tegels komen uit een andere productie en zijn slecht geïmpregneerd. Dat leidt tot uitbloei van kalk en kleurverschil. Deze tegels moeten alsnog met een impregneermiddel worden behandeld. Op enkele plekken moeten de verzakte tegels opnieuw worden gelegd. De herstelkosten bedragen € 560,–.

De commissie sluit zich bij het oordeel van de deskundige aan. De ondernemer heeft de overeenkomst niet geheel uitgevoerd zoals mocht worden verwacht. De door de deskundige aangegeven herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar aangezien de consument en de ondernemer niet meer door één deur kunnen volstaat de commissie met het toekennen van een vergoeding conform de begroting van de deskundige. De ondernemer moet de consument een bedrag van € 560,– betalen waarmee deze een andere ondernemer de klachten kan laten herstellen.

Geschillencommissie Groen