Lamellen 10 cm te kort door kennelijk misverstand

Vermoedelijk door een misverstand zijn de nieuwe verticale lamellen die de consument heeft gekocht 10 cm te kort. Volgens de commissie is de ondernemer daar meer verantwoordelijk voor dan de consument. Hij moet nieuwe lamellen met de juiste lengte leveren.

Als de verticale lamellen die een consument heeft gekocht worden geleverd zijn ze 10cm te kort. Hij heeft in de winkel van de ondernemer lamellen met een lengte van 242cm gekocht en als voorbeeld ook een van de bestaande lamellen meegenomen die de ondernemer volgens hem verder niet heeft bekeken. De consument wil dat de ondernemer hem nieuwe lamellen met de juiste lengte levert.

Volgens de ondernemer heeft hij de oude lamel wel opgemeten. Ook de consument zou thuis de lengte nog nameten. Hij gaf 242cm door waarop hem is gevraagd of dit de systeemmaat was of de totale hoogte. Volgens de consument was het de totale hoogte. De ondernemer heeft de consument na de levering tegemoet willen komen, maar werd hij door de consument zo onheus bejegend dat daar niets van terecht is gekomen. Hij is nog steeds tot een compromis bereid.

De door de commissie ingeschakelde deskundige bevestigt dat de nieuwe lamellen 232cm lang zijn en de oude 242cm. Op de bestelbon staat 242cm maar dat had de totale hoogtemaat van 250cm moeten zijn. De fabrikant is er vermoedelijk vanuit gegaan dat 242cm de totale hoogte was. Het geleverde systeem voldoet verder aan alle technische eisen en functioneert goed.

De commissie is van oordeel dat er kennelijk een misverstand is ontstaan over de hoogte die moest worden aangehouden. De verantwoordelijkheid voor dat misverstand ligt meer bij de ondernemer dan bij de consument. Als vakman moet de ondernemer er op bedacht zijn dat dergelijke misverstanden gemakkelijk ontstaan, te meer omdat de consument hem de bestaande lamellen van 242cm heeft getoond. Het had op de weg van de ondernemer gelegen veiligheidshalve zelf te gaan meten of op zijn minst de consument duidelijk te maken dat de maat van 242cm op de bestelbon betrekking had op de totaal beschikbare hoogte en niet op de lengte van de lamellen.

De klacht is daarom gegrond. De ondernemer neemt de geleverde lamellen terug en levert de nieuwe lamellen in de juiste lengte van 242cm zoals oorspronkelijk is overeengekomen. De consument retourneert de verkeerde lamellen onbeschadigd.

Geschillencommissie Zonwering