Levertermijn overschreden: overeenkomst ontbonden

Eettafel van FreeImages.com/Gabriel Heijmer

De ondernemer heeft ook de nadere levertermijn overschreden. De consument heeft daarom het recht de overeenkomst te ontbinden. Hij krijgt de aanbetaling terug.

De eettafel, vier stoelen en een lamp die een consument voor € 3.700,– heeft gekocht, worden niet op de overeengekomen vermoedelijke datum geleverd. Op een latere datum geleverd is volgens de consument fout geleverd. Er was geen geldige verwijzing naar andere voorwaarden dan die van het CBW. Bovendien was de verlangde aanbetaling volgens de CBW voorwaarden te hoog. Ook was er geen toezegging dat de goederen bij aflevering mochten worden gecontroleerd. De consument betaalt een bedrag van € 2.200,– niet en deponeert dat bij de commissie. Hij wil dat de overeenkomst wordt ontbonden met restitutie van de aanbetaling.

De ondernemer was uitgegaan van de gebruikelijke levertijd van circa 10-12 weken, maar dat zou helaas wat later worden, waarschijnlijk week 13. Toen de artikelen werden afgeleverd bleek dat de uitvoering van de tafel niet goed was en weigerde de consument de gehele zending in ontvangst te nemen. Ook betaalde hij het nog openstaande bedrag niet.

Ontbinding van de overeenkomst was voor de ondernemer niet aan de orde. Hij wilde de fout herstellen, maar de consument wilde met hem geen contact meer over de levering en gaf aan de kwestie aan de commissie voor te leggen. De ondernemer bood daarop aan een nieuwe eetkamertafel te bestellen, alles in week 20 te leveren en een vergoeding van € 150,– te betalen voor ondervonden ongemak. Toen de ondernemer contact voor de levering opnam gaf de consument aan dat ook de kleur van de tafel niet goed was. Volgens de ondernemer was de kleur wel goed. Hij wil nog steeds geen ontbinding van de overeenkomst. De set kan worden geleverd en de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

De commissie verwijst naar de CBW voorwaarden. In het door partijen ondertekende contract met Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden staat echter geen tijdstip van levering. Evenmin in de kooporder. Daarin staat wel dat de ondernemer afhankelijk van diverse leveranciers is en dat de levertijd niet als fatale datum kan worden beschouwd. De commissie gaat wat dat betreft uit van een e-mail van de ondernemer dat de bezorging in week 11 is gepland. Met de consument meent de commissie dat dit een vermoedelijke levertijd krachtens de CBW voorwaarden is.

Als de vermoedelijke levertijd wordt overschreden moet de ondernemer een nieuwe termijn worden gegund, gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.
Omdat bij de levering een verkeerd model tafel zat weigerde de consument alle goederen in ontvangst te nemen. Dat mocht hij volgens de commissie doen zonder in schuldeisersverzuim te komen. Hij hoefde met de gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst geen genoegen te nemen. De consument stelde vervolgens de ondernemer in gebreke en gaf hem een nadere levertermijn van twee weken. Ook gaf hij aan de overeenkomst te ontbinden als de goederen niet op tijd zouden worden geleverd.

Nadat ook deze levertermijn was verstreken en de consument opnieuw aangaf de overeenkomst te willen ontbinden liet de ondernemer weten dat hij een annuleringsverzoek afwees. Hij had een nieuwe eetkamertafel besteld en verwachtte de set in week 20 te kunnen leveren. Bovendien bood hij een vergoeding van € 150,– aan voor ondervonden ongemak. Hieruit blijkt volgens de commissie dat de ondernemer de complete bestelling niet binnen een maand na overschrijding van de vermoedelijke levertijd en de door de consument toegestane nadere termijn kon leveren.

Daardoor heeft de consument het recht heeft de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De commissie verklaart de overeenkomst ontbonden. De ondernemer moet de aanbetaling van € 1.500,– aan de consument terugbetalen.

Geschillencommissie Wonen