Maandenlang niets aan schade gedaan

Doos met sticker: Fragile handle wirh careDe ondernemer heeft niet gehandeld zoals van een goed verhuizer mag worden verwacht. Maandenlang heeft hij niets gedaan aan de schade die tijdens de verhuizing is ontstaan. De klacht van de consument daarover is gegrond. Niet gegrond is zijn klacht over de schade aan een klepkan. Die heeft de consument zelf ingepakt en dan is de ondernemer volgens de Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk voor de schade.

Schade tijdens de verhuizing en een ondernemer die daar laks op reageert. Dat is de kern van het geschil dat de consument bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. De schade is ontstaan aan de opbouw van een boxspring combinatie, een antieke porseleinkast, een kledingkast en een antieke Delftse klepkan. Nadat hij op een eerdere afspraak niet was gekomen reageerde de ondernemer volgens de consument zeer onverschillig op de schade. “Die dingen gebeuren nu eenmaal”, was zijn reactie. Hij zegde wel toe de zaak te zullen regelen, maar de consument hoorde lange tijd niets en moest alles zelf doen om de schade vergoed te krijgen. Zo reageerde de ondernemer niet op het verzoek van de Organisatie van Erkende Verhuizers contact op te nemen en was de schade bij zijn verzekering niet bekend.

Nadat een expert de schade had getaxeerd betaalde de ondernemer uiteindelijk een vergoeding van € 1.533,– voor de schade aan de boxspring en de kasten. De schade aan de klepkan waarvan de waarde op € 750,– is getaxeerd, werd echter ten onrechte niet vergoed. Volgens de consument moet de schade zijn ontstaan door onoordeelkundig dan wel onvoorzichtig transport. De doos waarin de klepkan was verpakt, is omgevallen of te hardhandig neergezet. De consument verlangt alsnog betaling van € 750,–.
De ondernemer erkent dat bij de verhuizing schade is ontstaan. Bij het contact daarover is door een misverstand in de communicatie de zaak veel te lang blijven liggen. Toen de consument alsnog aan de bel trok is alles in het werk gesteld om de kwestie op te lossen en is de schade vergoed. De ondernemer acht zich niet aansprakelijk voor de schade aan de klepkan omdat de consument die zelf heeft ingepakt. In dat geval sluiten de Algemene Voorwaarden zijn aansprakelijkheid voor schade uit.

De commissie gaat voorbij aan de stelling van de consument dat de ondernemer hem erop had moeten wijzen dat schade aan dozen die hij zelf zou inpakken voor zijn rekening zou blijven.
De opdrachtbevestiging die hij heeft ondertekend verwijst expliciet naar de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Die sluiten aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade aan de inhoud van dozen die de consument zelf heeft ingepakt uit, tenzij vaststaat dat de doos degelijk is ingepakt en de schade door onoordeelkundig of onvoorzichtig transport is ontstaan.

Dat is volgens de commissie echter onvoldoende gebleken. De redenering van de consument dat de gehele glazen bodem van de klepkan er in stukken is uitgevallen doordat de doos hardhandig is neergezet wordt ontkracht door het feit dat de kan in een verhuisdoos zat met andere breekbare voorwerpen zoals kristallen vazen die het transport wel ongeschonden hebben doorstaan. Daardoor is onvoldoende aangetoond dat onvoorzichtig transport de oorzaak van de schade aan de klepkan is. Deze klacht is ongegrond.

Wel gegrond is de klacht van de consument dat de ondernemer niets met de schademelding heeft gedaan. De ondernemer lijkt dat ook te erkennen met de stelling dat over de schade een misverstand in de communicatie is ontstaan. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat er inderdaad sprake was van een reëel misverstand waaraan hij niet debet was. Integendeel, want tijdens de zitting van de commissie is de indruk versterkt dat hij maandenlang zo goed als niets aan de schademelding heeft gedaan. Uiteindelijk is de schade door de inspanningen van de consument afgewikkeld.

Evenmin is iets gebleken van de opmerking van de ondernemer dat alles in het werk is gesteld de kwestie op te lossen toen de consument alsnog aan de bel trok. Hij had meteen actie moeten ondernemen omdat hij de inboedel die moest worden verhuisd had verzekerd. Daarmee heeft hij niet gehandeld zoals van een goed verhuizer mag worden verwacht.

Geschillencommissie Verhuizen