Niet aan informatieverplichting voldaan

De ondernemer heeft zijn opdrachtgever niet op de hoogte gehouden van de acties die hij in het kader van zijn verkoopstrategie ondernam. De commissie noemt dat een van de kernverbintenissen van een makelaar. De consument krijgt daarom van de courtage die hij heeft betaald € 400,- terug.

Een consument meent dat hij bij de verkoop van zijn woning voor € 165.000,- schade heeft geleden doordat zijn makelaar hem nooit op de hoogte heeft gesteld van het oorspronkelijke bod van de kandidaat-koper. Hij noemt dit cruciale informatie want als hij vanaf het begin had geweten dat het oorspronkelijke bod € 163.000,- was zou hij kort daarna niet akkoord zijn gegaan met een bedrag van € 165.000,- en € 2.000,- voor onroerende zaken. Nu heeft hij geen weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Volgens de consument heeft de ondernemer de kandidaat-koper die € 163.000,- wilde bieden geadviseerd een lager bod te doen van € 153.000,-. Het lijkt erop dat de ondernemer de kandidaat-koper kende waardoor belangenverstrengeling niet is uit te sluiten. Hij heeft de ondernemer € 2.850,- betaald om zijn belangen te behartigen maar meent dat deze hierin is tekortgeschoten. Daarom wil hij een compensatie van € 2.000,-.

Uitgangspunt bij de bemiddeling was volgens de ondernemer een taxatiewaarde van € 155.000,- en een maximale opbrengstverwachting van € 160.000,-. De uiteindelijke verkoop van € 165.000,- is dan ook een prima resultaat.

Na een zeer laag openingsvoorstel kwam de kandidaat-koper met een uiterste bod van € 163.000,-. Uiteindelijk ging hij akkoord met de uiterste prijs van € 165.000,- mits hij een aantal roerende zaken kon overnemen. De ondernemer erkent dat de kandidaat-koper voorafgaande aan zijn formele bod een bedrag van € 163.000,- als uiterst voorstel heeft genoemd. Volgens de ondernemer was dat geen echt bod. Bovendien maakte de kandidaat-koper een nerveuze en wat onvoorspelbare indruk. Er is toen een eerste bod van € 153.000,- gedaan. Deze gang van zaken heeft de ondernemer weliswaar niet met de consument besproken maar paste in zijn strategie voor de consument een zo positief mogelijke opbrengst te behalen en dat is gelukt.

Een van de kernverbintenissen van de makelaar is volgens de commissie dat hij zijn opdrachtgever correct informeert over zijn contacten met kandidaat-kopers. Als een kandidaat-koper een concreet uiterste bod noemt moet de makelaar dat aan de opdrachtgever doorgegeven. Dit geldt temeer als in het kader van zijn verkoopstrategie een lager bod dan het uiterste bod wordt gedaan omdat hij nog andere kandidaten de woning wil laten zien om te weten wat zij zouden bieden. De ondernemer is op dit punt tekort geschoten.

Wel is de commissie het met de ondernemer eens dat de prijs waarvoor de woning is verkocht realistisch is. Bovendien heeft de consument toegegeven dat het lastig is vast te stellen welke koopprijs hij zou hebben gekregen als hij wel was geïnformeerd. Omdat de ondernemer niet aan zijn informatieverplichting heeft voldaan moet hij de consument van de betaalde courtage € 400,- restitueren.

Geschillencommissie Makelaardij