Niet gewaarschuwd voor openingen in dakconstructie

Doordat de ondernemer er niet voor heeft gewaarschuwd dat de openingen in de dakconstructie dicht moeten zijn is de isolatiewaarde van de woning niet verbeterd. Omdat hij dit heeft nagelaten moet hij de herstelkosten betalen. De commissie trekt daar de kosten van het dichtmaken van de gaten af. Die zou de consument hoe dan ook moeten betalen.

Met het vernieuwen van twee daken volgens de ‘warm dak constructie’ zou de isolatiewaarde van de woning verbeterd moeten worden, maar volgens de consument is dat effect niet bereikt. Daarvoor is het nodig dat de constructie niet met de buitenlucht ventileert. Ook volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige ontbreekt de daarvoor noodzakelijke thermische schil. Vooral rondom de balkopleggingen zitten ruime openingen in het binnenspouwblad en die hadden dichtgemaakt moeten worden.

De ondernemer stelt dat dit niet tot zijn opdracht behoorde, maar volgens de commissie had hij hiervoor moeten waarschuwen. Hij wist dat het dichtmaken van de openingen een belangrijk element van de constructie is en had de consument moeten vragen ze door een derde dicht te laten maken of moeten aanbieden dat tegen meerprijs zelf te doen. Een andere mogelijkheid was geweest de consument te zeggen dat hij geen garantie op de beoogde isolatiewaarde kon geven als de openingen niet zouden worden dichtgemaakt.

Volgens de commissie heeft de ondernemer echter niets gedaan of gezegd en daarmee zijn waarschuwingsplicht geschonden. Daardoor dacht de consument ten onrechte een beter geïsoleerde dakconstructie te krijgen waardoor de isolatiewaarde van de woning zou toenemen. De ondernemer is tekort geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen.

Als de openingen van binnen uit worden dichtgemaakt zijn de herstelkosten € 4.800,-, als ze van buitenaf worden dichtgemaakt € 6.800,-. De consument geeft de voorkeur aan herstel van buitenaf omdat dit minder overlast geeft. De commissie begrijpt dit standpunt, maar wijst erop dat de consument de schade moet beperken voor zover dit in zijn vermogen ligt. Op grond daarvan middelt de commissie het schadebedrag op € 5.800,-.   In de herstelkosten zijn echter begrepen de kosten van het dichtmaken van de openingen. De deskundige begroot die op € 1.500,-.

Als een derde de openingen had dichtgemaakt of de ondernemer dit tegen meerprijs had gedaan, zou dit ook voor rekening van de consument zijn gekomen. Deze kosten behoren dus niet tot de schade die hij lijdt en worden daarom in mindering gebracht op de herstelkosten. De schade van de consument komt dan uit op een bedrag van € 4.300,-. De commissie gaat er van uit dat de ondernemer het herstel niet uitvoert omdat de consument dat gezien de inmiddels slechte onderlinge verstandhouding niet wil.

De ondernemer valt niets te verwijten als het gaat om de klacht van de consument over de muizenoverlast. Er zaten al muizen in de plafondconstructie bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Hij kan niet uitsluiten dat muizen binnenkomen, ook omdat de woning aan de rand van het dorp bij een buitengebied ligt. De commissie vindt deze redenering redelijk. Bovendien is de kans groot dat als de openingen dicht zijn gemaakt het probleem zal verminderen.

Geschillencommissie Dakbedekking