Offerte voldoet aan Algemene Voorwaarden

Riolering

Hoewel het de opdracht was heeft de ondernemer het probleem van de lekkage niet opgelost. Volgens de commissie heeft hij daardoor maar een deel van de overeenkomst uitgevoerd. De consument krijgt een korting en hoeft de kosten die in verband met de lekkage in rekening zijn gebracht niet te betalen.

Voor het vervangen van de riolering in de kruipruimte van de boven- en benedenwoning en van de hemelwaterafvoer krijgt de consument een offerte, maar omdat hij geen ervaring met bouwoffertes heeft neemt hij aan dat dit niet de aanneemsom is maar dat hij een factuur krijgt met de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten. In de IT-branche waarin hij werkt is dat gebruikelijk. Volgens de consument moet in de offerte duidelijk worden aangegeven of het om een aanneemsom of een regieprijs gaat.

Omdat de ondernemer dit niet heeft gedaan is de offerte naar zijn mening in strijd met de algemene voorwaarden. Omdat de riolering bij aanvang van de werkzaamheden al was vervangen ging het alleen nog om de hemelwaterafvoer. Gezien het geschil over de vergoeding voor deze werkzaamheden betaalt de consument € 583,– niet en deponeert dat bedrag bij de commissie. Hij wil een gespecificeerde factuur voor de hemelwaterafvoer conform de getekende werkbon.

Volgens de ondernemer is nooit over een regieprijs gesproken. Uit de offerte blijkt dat het om een vaste prijs gaat. Hij betwijfelt of de consument het echt niet heeft begrepen. In overeenkomsten met consumenten wordt nooit een regieafspraak gemaakt om discussies achteraf te voorkomen. De consument wilde voor de hemelwaterafvoer juist een vaste aanneemsom, omdat hij de kosten met de buren moest verrekenen. Voor het beantwoorden van de vraag of voor de werkzaamheden aan de hemelwaterafvoer een aanneemsom is afgesproken of dat die onder regie zouden worden uitgevoerd verwijst de commissie naar de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Die bepalen dat het aanbod van de installateur inzicht moet geven of het om een aanneemsom of om regie gaat. In de offerte van de ondernemer worden de totale kosten vermeld zodat aan de Algemene Voorwaarden is voldaan.

Naar het oordeel van de commissie kan het ook niet anders worden begrepen dan een vaste aanneemsom. In de offerte staan de totale kosten en ontbreekt bijvoorbeeld de uurprijs. De commissie gaat er daarom vanuit dat voor zowel de riolering als de hemelwaterafvoer een vaste aanneemsom is overeengekomen. Dat de consument geen ervaring heeft met bouwoffertes en mogelijk in zijn werk gewend is offertes op regiebasis op te stellen, leidt niet tot een ander oordeel. De offerte van de ondernemer is voldoende duidelijk en ook voor een leek goed te begrijpen. Eventueel had de consument de ondernemer om een nadere uitleg kunnen vragen. Ook is het nog maar de vraag of de kosten lager zouden zijn als het werk in regie was uitgevoerd.

De klacht is ongegrond. Het depotbedrag van € 583,– gaat naar de ondernemer en wordt in mindering op de door de consument verschuldigde hoofdsom gebracht.

Geschillencommissie Installerende bedrijven