Renovatie voldoet niet aan kwaliteitseisen

Badkamer aanleg

De gerenoveerde badkamer voldoet niet aan de kwaliteitseisen die van een vakman verwacht mogen worden. Omdat de ondernemer vindt dat hij het werk wel goed heeft opgeleverd en de gebreken niet herkent vindt de commissie dat niet hij maar een andere ondernemer de herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. De consument krijgt hiervoor een vergoeding.

De renovatie van de badkamer waarvoor hij € 5.020,– moet betalen, levert wat de consument betreft zoveel tekortkomingen op dat hij een bedrag van € 2.915,– niet betaalt en bij de commissie deponeert. De kitrand van het bad is losgeraakt waardoor een lekkage is ontstaan, het tegelwerk is niet recht en de voegen zijn ongelijk, in de tegels bij de stopcontacten zitten grote dicht gekitte gaten, de afzuiger kan alleen in volledig open stand werken, de kraan van de wastafel is niet goed aangesloten, het stopcontact dicht bij de kraan heeft geen spatbescherming, het systeemplafond is slordig afgewerkt, de koof om de oude verwarmingsbuizen is scheef en de badkraan staat te hoog boven het bad.

Door al deze klachten heeft de consument het vertrouwen in de ondernemer verloren. Hij vreest dat ook de leidingen niet goed zijn aangelegd. De badkamer kan niet worden gebruikt. Hij begroot de totale schade voor herstel, nieuwe tegels en gederfde inkomsten op € 5.994,–.

De ondernemer stelt dat hij het door de consument aangeleverde bad conform het montagevoorschrift van de fabrikant heeft geplaatst. Daarbij is geen steunlat tegen de wand aangebracht, maar is voor de randbevestiging gebruik gemaakt van de bij het bad geleverde muursteunen. Nadat het bad was volgelopen is de rand tussen het bad en de muur gekit. In de dagen daarna is geen lekkage geconstateerd. De badkraan is wat hoger geplaatst om het douchen in het bad makkelijker te maken. De consument heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt.

In overleg met de consument is de wandcontactdoos geplaatst. Door de beperkte ruimte waren er weinig plaatsingsmogelijkheden. In plaats van een spatscherm over het contact is een wandcontactdoos met een kinderslot aangebracht. Dit is bij de oplevering geaccepteerd. Het afzuigventiel in het plafond is met goedkeuring van de consument geplaatst en de onvermijdelijke zaagsneden in de plafondplaten zijn met witte kit afgekit. In de vloertegels zitten verschillende patronen. Ook als de tegels gedraaid worden is het patroon niet gelijk. Volgens de ondernemer zijn alle punten die bij de eerste oplevering zijn opgemerkt opgelost. Het verbaast hem dat de consument na twee weken met een reactie komt en meteen een schadevergoeding vraagt in plaats van de klachten op te lossen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige oordeelt dat de bij het bad geleverde beugels geen goede optie zijn omdat het bad tussen drie muren staat en niet overal goed wordt ondersteund. Daardoor is de kitrand losgeraakt en lekt water naar binnen. Het bad moet met steunlatten op de muren ondersteund worden. Het tegelwerk is slordig en ook het kitwerk voldoet niet aan de eisen van vakmanschap. Het afzuigventiel is niet professioneel in het verlaagde plafond vast gekit, de stopkraantjes met de aangesloten flexleidingen naar de kraan staan iets teveel onder spanning, bij de wastafel is niet de verplichte wandcontactdoos met spatdeksel gemonteerd, de plintjes langs het systeemplafond zijn slordig bevestigd en is er te veel kit gebruikt. Het tegelwerk op de koof is slordig en de badkraan is veel te hoog gemonteerd. Herstel kost volgens de deskundige € 2.735,–.

Ook de commissie concludeert dat het werk niet deugdelijk is uitgevoerd en op verschillende punten niet voldoet aan het kwaliteitsniveau dat van een vakman verlangd mag worden. Daarom kan de consument aanspraak maken op een vergoeding voor de herstelwerkzaamheden die nodig zijn. Omdat de ondernemer de gebreken niet erkent en vindt dat hij het werk goed heeft opgeleverd is herstel door hem niet aan de orde. De consument krijgt hiervoor een vergoeding van € 3.000,–. Uitgangspunt voor dit bedrag is de begroting die de deskundige heeft opgesteld.

Geschillencommissie Klussenbedrijven