Schade is verzekerd tot opgegeven bedrag

Fragiel postpakker freeimages.com/Richard Dudley

In tegenstelling tot wat PostNL vermoedt gaat de commissie er niet vanuit dat de consument het pakket bewust heeft onderverzekerd om de invoerrechten te verlagen. Volgens de consument staat er op het verzendbewijs een verkeerd verzekeringsbedrag, maar of dat zo is en waardoor is niet meer te achterhalen. De commissie houdt dit bedrag aan.

Een consument wil een pakket met een laptop naar Rusland versturen. Omdat het een nieuwe laptop is met een prijs van € 3.299,–, wil hij dat het pakket voor dat bedrag wordt verzekerd. Als hij van de medewerker van het postagentschap het verzendbewijs krijgt ziet de consument dat daarop een verzekerd bedrag van € 2.200,– staat. Volgens de medewerker maakt dat niet zoveel uit omdat PostNL naar het bonnetje van de laptop en de maximale verzekering van € 5.500,– kijkt. De consument gelooft de medewerker op zijn woord en omdat hij er niet van uitgaat dat het pakket zoek raakt laat hij het zo.

Maar het pakket raakt wel zoek. PostNL wil niet de volledige schade van € 3.299,– uitkeren en houdt zich aan het verzekerd bedrag van € 2.200,–. Volgens de consument moet PostNL consistent zijn en geen dubbele standaarden hanteren. Voor een verzekering ter hoogte van beide bedragen had hij evenveel moeten betalen. Als het pakket voor € 5.000,– was verzekerd hoefde PostNL niet meer uit te betalen dan de waarde van de laptop, € 3.299,–. Nu het pakket door een fout van het agentschap voor € 2.200,– is verzekerd houdt PostNL ineens geen rekening met de waarde van de laptop. De consument verlangt dat PostNL het volledige bedrag van € 3.299,– uitbetaalt.

PostNL erkent de aansprakelijkheid voor het zoekraken van het pakket. Op het verzendbewijs staat dat het pakket voor € 2.200,– was verzekerd en dat bedrag is met de verzendkosten aan de consument uitgekeerd. Daarmee is volgens de algemene voorwaarden gehandeld. Het lijkt er volgens PostNL op dat de consument bewust een lager bedrag op het verzendbewijs heeft gezet om de invoerrechten te verlagen.

De commissie stelt vast dat niet is te achterhalen hoe het verzekerd bedrag van € 2.200,– op het verzendbewijs is vermeld en of daarbij mogelijk een fout is gemaakt. Daarom gaat de commissie van dat bedrag uit en blijft de aansprakelijkheid van PostNL tot dit bedrag beperkt.

Niet is vast komen te staan dat de consument het pakket met opzet heeft onderverzekerd om een voordeel bij de invoerrechten te hebben. Evenmin staat vast dat op het postagentschap een vergissing is gemaakt. Volgens de commissie kan PostNL enige coulance betrachten door bijvoorbeeld het bedrag van € 1.000,– waarover het met de consument van mening verschilt te delen.

Geschillencommissie Post