Schuifpui is niet te zwaar

Schuifpui

Hoewel de kinderen van de consument en oudere familieleden moeite hebben om de schuifpui open en dicht te doen is die volgens de commissie niet te zwaar. Wel gegrond is de klacht van de consument over de meer dan normale afvoer van water. De ondernemer moet dit gebrek herstellen.

De schuifpui is volgens de consument te zwaar. Zijn jongste kind van 5 jaar kan de schuifpui niet openen, maar ook familieleden die 75 jaar oud zijn kunnen dit niet. De deur is daarmee niet geschikt voor normaal gebruik. De consument stelt dat hij bij het sluiten van de overeenkomst goed geïnformeerd had willen worden en hem een alternatief aangeboden had moeten worden. De schuifpui is de enige toegang naar de tuin. Hij wil een andere en lichtere schuifpui.

Een tweede klacht van de consument betreft etsing op de ruiten van de schuifpui door regenwater. De consument ontkent dat hij zelf een loodslabbe heeft aangebracht dan wel onvoldoende onderhoud zou hebben uitgevoerd. Aanvankelijk kon hij de vlek wegpoetsen, maar de klacht is verergerd ook al worden de ramen frequent schoon gemaakt. De consument wil dat de ondernemer de klacht verhelpt op straffe van een dwangsom.

Volgens de ondernemer stelt het Bouwbesluit geen eisen voor het openen van een schuifpui. De consument wist wat hij kon verwachten omdat er al identieke woningen waren gebouwd en hij drie woningen heeft bezocht. Over de schuifpuien van de andere woningen zijn geen klachten bekend. De puien kunnen normaal geopend worden, zij het dat er enige kracht voor nodig is om de pui van het rubber los te krijgen. De schuifpui geheel vervangen is volgens de ondernemer disproportioneel in verhouding tot de klacht. Door dunnere rubbers kunnen tochtproblemen ontstaan.

Na bijna vijf jaar is de consument met een klacht over een onuitwisbare waas op het raam van de achterpui gekomen, gevolgd door een melding van etsing van het raam. Als de ruit vooral in het begin niet vaak genoeg wordt gewassen kunnen stoffen vanuit het metselwerk in het regenwater het glasoppervlak aantasten. Daarom is ook een onderhoudsadvies afgegeven. Het lijkt er volgens de ondernemer op dat een loodslabbe die is aangebracht de klacht veroorzaakt. Andere identieke woningen hebben daar geen loodslabbe.

De commissie oordeelt dat de kracht die nodig is om de schuifpui in beweging te brengen, toelaatbaar is. De schuifpui voldoet en van een gebrek is geen sprake. Dat ouderen en kinderen moeite hebben met het openen en sluiten van de schuifpui is inherent aan de omvang en geen tekortkoming. De commissie wijst de klacht af. De schuifpui is niet te zwaar. Bovendien was de consument via de contractstukken op de hoogte van het ontwerp en het formaat. Eventueel had hij om een aanpassing kunnen vragen.

De klacht over etsing op de ruiten van de schuifpui door regenwater is volgens de commissie wel gegrond. De commissie is het niet eens met de ondernemer dat de klacht in de loop van de tijd is verergerd en te laat is ontdekt. Met de door de commissie ingeschakelde deskundige is de commissie het eveneens niet eens. Volgens de deskundige wordt de meer dan normale waterafvoer door een waterhol veroorzaakt, maar de commissie vindt het aannemelijker dat door een verzakking in combinatie met de loodslabbe een trechter met water ontstaat. Dat komt voor rekening en risico van de ondernemer. Hij moet dit gebrek onderzoeken en oplossen.

Overigens valt de etsing zelf niet onder de garantieregeling omdat dit volgens de commissie een esthetische klacht is. Voor het opleggen van een dwangsom voor iedere dag dat de ondernemer met het herstel in gebreke blijft ziet de commissie onvoldoende aanleiding. Het is niet te verwachten dat de ondernemer de beslissing van de commissie niet zal uitvoeren.

Geschillencommissie Garantiewoningen