Wel of geen koopovereenkomst van de keuken?

Keuken

De consument meent dat zij geen keuken heeft gekocht, de ondernemer vindt van wel. De commissie geeft de consument gelijk want er was geen overeenkomst. Zij hoeft daarom geen annuleringskosten te betalen.

Een dag nadat een consument een keuken van € 6.000,– heeft gekocht laat zij in een brief weten spijt van de aankoop te hebben en dat zij een beroep doet op de wettelijke bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De ondernemer wil dat zij € 900,– annuleringskosten betaalt, maar dat bedrag stort zij bij de commissie in depot. Naar haar mening heeft de ondernemer geen schade geleden. Ze is een kwartier in de winkel geweest en daarbij is geen bepaalde keuken afgesproken. De verkoper heeft alleen de naam genoteerd van de keuken waar zij interesse in had. Er zijn geen specificaties van de kosten, de benodigde kasten, apparatuur en afmetingen en er is ook geen tekening.

Op een vraag van de verkoper liet zij weten dat haar budget maximaal € 6.000,– was. Dat bedrag heeft de verkoper op het verkoopformulier genoteerd en daar de naam van een blad opgeschreven. De consument weet niet om welk blad het gaat. Zij gaf aan dat zij ook interesse in andere keukens had en dat de keuken die genoteerd was het net zo goed niet zou worden. Dat was volgens de verkoper geen enkel probleem. De consument zou haar keuze een paar dagen later maken en heeft zich niet gerealiseerd dat zij met de ondertekening aan de koop gebonden was. Zij heeft alleen getekend om in aanmerking van de korting van 35% te komen. Niets was in detail afgesproken.

De ondernemer is van mening dat een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. De consument liet een dag later weten dat zij met een beroep op de wettelijke bedenktijd afzag van de koop, maar omdat bedenktijd niet van toepassing is moet zij conform de algemene voorwaarden annuleringskosten betalen. Daarvoor is 30% van het aankoopbedrag in rekening gebracht. Dat bedrag is daarna gehalveerd.

Het is juist dat de consument korte tijd in de showroom is geweest. Door de haast die zij had is de overeenkomst niet zoals gebruikelijk in haar bijzijn uitgewerkt maar later gespecificeerd ingevuld en aangevuld met artikelnummers. Volgens de ondernemer heeft de consument wel degelijk een keuken uitgekozen. Alleen de maatvoering moest nog worden uitgewerkt, maar dat was niet mogelijk vanwege de haast die zij had.

Volgens de commissie is er geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand is gekomen. De consument heeft geen specifieke keuken uitgekozen, maar haar handtekening onder een overeenkomst gezet om in aanmerking te komen voor een korting van 35 %, die volgens de verkoper nog alleen die dag zou gelden. De dag daarna liet zij de ondernemer schriftelijk weten de overeenkomst te willen annuleren. Dat zij daarbij geen wettelijke bedenktijd had heeft zij later bevestigd.

In de koopovereenkomst wordt in het geheel niet gespecificeerd om welk type keuken of welke onderdelen het gaat. Ook bij de apparatuur is niets ingevuld, behalve dat bij sommige apparatuur twee letters vermeld staan. Volgens de consument betekent dit dat zij deze apparatuur al in bezit heeft. Ook daaruit blijkt dat er nog geen overeenstemming was over essentiële onderdelen van de overeenkomst. Daarom maakt de ondernemer ten onrechte aanspraak op annuleringskosten. De klacht is gegrond. Het depotbedrag van € 900,– wordt aan de consument gerestitueerd.

Geschillencommissie Wonen