Werkbare dagen niet berekend

Kalender met potlood-FreeImages-MPCaissy

De klacht van de consument dat de ondernemer zijn woning te laat heeft opgeleverd is volgens de commissie ongegrond. Er is geen begin-/einddatum afgesproken en beiden hebben niet het aantal werkbare dagen berekend.

Een consument heeft nogal wat klachten over de uitgevoerde werkzaamheden. De ondernemer heeft onterechte posten in rekening gebracht, metselwerk is beschadigd, de traphekken en de draai-kiep ramen ontbreken, de boeiborden zwellen op en door algen blijft water op het plat dak van de erker staan. Een klacht is ook dat de ondernemer de woning te laat heeft opgeleverd waardoor de consument met dubbele woonlasten te maken kreeg. De overschrijding bedraagt zes weken en met het vergunningstraject erbij zelfs drie maanden. Volgens de consument is de ondernemer zeker een maand niet op het werk geweest of was er slechts één medewerker bezig. Desgevraagd zei de ondernemer dat hij ook nog ander werk had.

Door de vertraging moest de consument feitelijk langer op een andere locatie verblijven. Het feit dat hij bij zijn ouders woonde wil niet zeggen dat hij geen extra kosten heeft gehad.

Volgens de ondernemer is een bouwtermijn van 100 werkbare dagen ná het gereedkomen van de ruwe vloer van de begane grond afgesproken. De termijn begint dus dan pas te lopen. Daardoor komt volgens de ondernemer een schadevergoeding over de periode vóór die tijd niet voor een vergoeding aan aanmerking. Er is naar het oordeel van de ondernemer geen sprake van te late oplevering. De consument heeft geen dubbele woonlasten gehad omdat hij bij zijn ouders verbleef. Bovendien heeft hij deze kosten niet onderbouwd.

De commissie constateert dat er twee maanden zitten tussen de datum waarop de begane grond volgens de consument gereed was en de datum waarop dit volgens de ondernemer het geval was. Beiden hebben volgens de commissie de begin-/einddatum niet nader onderbouwd of de werkbare dagen berekend. Omdat de consument een beroep doet op te late oplevering ligt de bewijslast in de eerste plaats bij hem.

De commissie is van oordeel dat de consument zijn klacht onvoldoende heeft onderbouwd. Bovendien kreeg hij al een maand voor de oplevering toegang tot de woning. Daarna was hij geruime tijd bezig met zijn eigen werkzaamheden. Feitelijk heeft hij de woning pas een jaar later betrokken. Bovendien heeft de consument niet kunnen aangeven welke belemmering hij door de beweerde te late oplevering in zijn eigen werkzaamheden heeft gehad of welke andere schade hij heeft geleden. Zijn klacht wordt afgewezen.

Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw