annuleringskosten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Schikking ter zitting    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112760

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten.

De consument heeft een bedrag van € 1374,38 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer heeft niets meer van de consument te vorderen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 1374,38 als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit mr. D.J Buijs, voorzitter, mr. F.A. Chorus en mr. F.E. Duveen, leden, op 7 februari 2018.