Boekingskantoor verantwoordelijk voor verkeerde geplaatste foto’s website, consument ontvankelijk

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 186589/196943

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument boekte een reis bij een boekingskantoor/doorverkoper dat/die is aangesloten bij de ANVR, op basis waarvan een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie Reizen. Uit de boekingsbevestiging (ook te noemen als: de pakketreisovereenkomst) blijkt dat de reis wordt uitgevoerd door een reisorganisator/touroperator die niet bij de ANVR is aangesloten. Bij een pakketreis is de reisorganisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de pakketreis. In dit geval kan de consument op basis van de zelfstandige verantwoordelijkheid van het boekingskantoor toch klagen tegen het boekingskantoor. De consument is ontvankelijk in zijn klacht, voor zover deze ziet op de foutief geplaatste foto’s op de website van het boekingskantoor. Op 4 mei 2023 heeft de commissie een einduitspraak gedaan.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar [plaats] met verblijf in een hotel op all inclusive basis, voor de periode van 28 april 2022 t/m 6 mei 2022 voor de som van € 3,460,–. De ondernemer had de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval voor wat betreft de accommodatie uitbesteed aan een Duitse organisatie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb twee klachten. De Nederlandse ondernemer heeft foto’s op de site geplaatst die niet bij het geboekte hotel horen maar bij een ander hotel. De Duitse reisorganisatie heeft de overeenkomst niet correct uitgevoerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het klopt dat op de website door ons de verkeerde foto’s zijn geplaatst. De overige klachten zijn gemeld bij de Duitse reisorganisatie en die heeft een reischeque van € 175,– aangeboden voor het ondervonden ongemak. Er is aan de consument een vergoeding aangeboden van 10% over de gehele reissom van € 3.460,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klachten van de consument betreffen het plaatsen van verkeerde foto’s op de website van de Nederlandse ondernemer, waardoor de consument misleid zou zijn tijdens het boekingsproces, en een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst betreffende het verblijf in het hotel door de Duitse reisorganisatie.

De bevoegdheid van de commissie betreft enkel organisaties die hebben aangegeven gebonden te willen zijn door de uitspraken van de commissie en deze ook te verwezenlijken. Daarvan is wel sprake van in het geval van de Nederlandse ondernemer, maar niet in het geval van de Duitse reisorganisatie. De ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten gelden immers slechts als die toepasselijk zijn verklaard, wat wel is gedaan door de Nederlandse ondernemer, maar niet door de Duitse reisorganisatie.

Op grond van het voorgaande is de consument ontvankelijk in de klacht wat betreft de foutief geplaatste foto’s op de website van de ondernemer, maar niet voor wat betreft de overige klachten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht ontvankelijk verklaard voor wat betreft de foutief geplaatste foto’s op de website.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.J.M. Crijnen, mevrouw A. Pols-Verweij, leden, op 9 februari 2023.