Caravan is ‘verplaatsbaar’; ondernemer doet ten onrechte beroep op artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden vaste plaatsen 2003.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0118

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de verplaatsbaarheid van de caravan van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een vaste standplaats bij de ondernemer voor zijn toercaravan. In oktober 2002 heeft de consument zijn caravan op tegels geplaatst en voor de caravan een lager gelegen vlonder met voortent aangebracht. Door deze constructie komen de hoogte van de caravan en de voortent met elkaar overeen. De ondernemer heeft aanvankelijk geen aanmerkingen gemaakt over deze constructie. In maart 2004 vond een kort geding plaats naar aanleiding van de opzegging van de overeenkomst door de ondernemer. Deze opzegging werd door de rechter als niet rechtsgeldig aangemerkt. De overeenkomst tussen de consument en de ondernemer werd dus voortgezet. Direct daarna heeft de ondernemer de consument meegedeeld dat hij zijn caravan weer verplaatsbaar moet maken overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. De consument is van mening dat zijn caravan nog steeds verplaatsbaar is. De wielen zitten nog onder de caravan en de trekinrichting is nog intact. Indien de caravan verplaatst moet worden, kan deze via het vlonder met rijplaten op straat worden gezet. De consument verlangt dat de huidige situatie gehandhaafd blijft.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van oordeel dat de caravan volgens de Recron-voorwaarden niet verplaatsbaar is. Uit foto’s blijkt dat de caravan circa 45 cm. boven de begane grond is opgesteld. De ondernemer verlangt dat de caravan weer verplaatsbaar wordt overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen van 1-1-2003 is het de recreant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel wijzigingen aan te brengen waardoor dit niet meer verplaatsbaar wordt. De commissie is van oordeel dat er door de consument geen wijzigingen aan zijn caravan zijn aangebracht. De wielen en de trekinrichting zijn nog aanwezig. Wel is de caravan hoger geplaatst op een stapel tegels. De commissie is echter van oordeel dat dit de verplaatsbaarheid van de caravan niet hoeft te belemmeren. Volgens de consument kan de caravan via het vlonder met rijplaten weer rijklaar worden gemaakt. De commissie is derhalve van mening dat de ondernemer niet op grond van artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden van de consument kan verlangen dat hij zijn caravan op de grond plaatst.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Beslissing   De consument is niet gehouden te voldoen aan het verlangen van de ondernemer dat hij op grond van artikel 2 lid 2 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen van 1-1-2003 zijn caravan op de grond plaatst.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 9 augustus.