Dartreis. Afwezigheid “Barney” tekortkoming reisorganisator.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Programma    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-1321

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 18 januari 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Salou in Spanje met verblijf in een appartement op basis van halfpension, voor de periode van 23 april tot en met 30 april 2005 voor de som van € 1.010,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben een vakantie geboekt met Vip darters waaronder onder andere Raymond van Barneveld en Ted Hankey. Bij aankomst bleek dat beide darters niet aanwezig waren. Dat hadden wij al in Nederland vernomen maar na te hebben geïnformeerd bij reisorganisator waren wij enigszins gerust gesteld. Ze hebben ons verteld dat het niet zo was en daarom zijn wij te goeder trouw naar Salou vetrokken. Na enige tijd bleek dat bij reisorganisator al lang bekend was dat de darters niet aanwezig zouden zijn. Wij vinden dat we het recht hadden om te weten dat de darters niet zouden komen. Wij hebben niet gekregen wat wij hadden verwacht.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De schoonouders van Barney zijn vrienden van ons. Via de schoonouders hadden we vernomen dat Barney niet naar Salou zou gaan. Ik wilde niet naar Salou als Barney er niet zou zijn. Dat heb ik aan reisorganisator medegedeeld. Reisorganisator zei: “gaat u maar gerust want Barney gaat wel degelijk.” Ik heb altijd een dartcafé in Den Haag gehad. Ik ben niet voor de drank maar voor het darten met Barney gegaan. Barney heeft mij later verteld dat hij een week tevoren in Salou was geweest en had verteld dat hij niet opnieuw naar Salou zou gaan. Er was een geschil tussen Barney en zijn manager. Dat is op 12 april 2005 definitief geworden. Ik heb een reis geboekt die ik niet heb gekregen. Ik heb niet de kans gekregen om weer naar huis te gaan.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij verwijzen naar de volgende samenvatting van de brief van ECE Consultancy.   “Bij aankomst in Salou op 23 april 2005 wist klager dat Barney niet zou komen. Hij zou hem zelf op vrijdag 22 april 2005 daarover hebben gesproken. Wij waren er evenwel van overtuigd dat Barney zich bewust zou zijn van zijn afspraken. Wij wisten niet op voorhand dat Barney niet zou komen. De organisatoren van de Fun en Sun dart week hebben klager medegedeeld dat hij kon afzien van de dartweek als de afwezigheid van Barney zo belangrijk was. Klager heeft echter gekozen om te blijven. Middels het aantrekken van King heeft de organisatie adequaat gereageerd. De organisatie betreurt dat Barney zijn afspraak niet is nagekomen.”   Wij hebben klager € 150,– aangeboden.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   ECE regelde het toernooi van de VIP darters. Wij zorgden voor de reis en de accommodatie. Eind februari waren er problemen met het management van Barney. Wij hebben ECE gevraagd of wij problemen konden verwachten. Dat werd ontkend. Eén dag voor vertrek heeft klager met ons gebeld. Een deel van het reisgezelschap was al per bus vertrokken. Het zag er toen naar uit dat Barney niet zou komen. In zijn plaats zou King de eerste op de wereldlijst wel komen. Onze medewerker wist toen niet dat Barney niet zou komen. Er was sprake van een miscommunicatie. Ter plaatse heeft ECE klager de kans gegeven om weer naar huis te gaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft bij reisorganisator een dartreis geboekt. In de infoflyer is uitdrukkelijk de mogelijkheid aangekondigd om te darten met Raymond van Barneveld (Barney) en anderen. Als fan van Barney was zijn aanwezigheid doorslaggevend voor klager voor zijn beslissing om de reis te boeken.   Uiteindelijk heeft Barney niet aan de dartweek deelgenomen. De achtergrond daarvan was dat hij problemen had met zijn manager. Op de vrijdag voor zijn vertrek heeft klager met reisorganisator het gerucht besproken dat Barney niet zou gaan. Dat gerucht is door reisorganisator ontkend. Ter zitting heeft reisorganisator uiteengezet dat zij toen wel wist dat Barney in verband met de gerezen problemen niet zou participeren in de dartweek.   Het ging klager om zijn dartweek met Barney. Dat heeft hij evenwel niet gekregen. De afwezigheid van Barney en de achterliggende oorzaak daarvan komen voor risico van reisorganisator die de financiële gevolgen daarvan bij ECE respectievelijk dat voormalig management van Barney moet kunnen verhalen. Het is aannemelijk dat klager als fan van Barney door zijn afwezigheid zeer is gedupeerd. Daar weegt niet tegen op dat een andere wereldtopper in de dartsport daarvoor in de plaats is gekomen. Het was klager immers om Barney te doen. Het is niet aannemelijk geworden dat klager de mogelijkheid is geboden om terug te keren   Klager heeft ongerief ondervonden waarvoor een vergoeding op zijn plaats is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 505,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 9 december 2005.