Niet enkele zwembaden gesloten van waterpark, maar belangrijk deel van in het vooruit gestelde waterattracties

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0453

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 januari 2009 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 4 personen naar Corfu in Griekenland met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 2 mei 2009 t/m 9 mei 2009 voor de som van € 2.299,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De geboekte accommodatie wordt expliciet aangeboden als “kidsworld aqualand”.In de beschrijving van het park wordt gemeld dat het park eind april / begin mei open zou zijn. In de algemene voorwaarden van de reisorganisator zou volgens het boekingskantoor staan dat het waterpark in het voor – en naseizoen “niet geheel open zou zijn”. Bij aankomst bleek het waterpark geheel niet open te zijn met uitzondering van een attractie met enkele glijbanen gedurende een beperkt deel van de dag. Vanwege lokale werkzaamheden , waardoor gedurende een deel van de dag geen stroom beschikbaar was, werd die openstelling nog verder beperkt. De reissom is gebaseerd op de accommodatie inclusief waterpark, wat bij vergelijkbare reizen een substantieel onderdeel van de prijs uitmaakt.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er werkte niets op een toren na met zes glijbanen. Daarvan waren vier glijbanen niet geschikt voor mijn kinderen van zes en negen. Op de site staat dat in het voorseizoen het park “niet geheel open kan zijn”. We hebben de auto gehuurd om toch naar het strand te kunnen gaan en om andere locaties te kunnen bezoeken. Het hotel lag op een afstand van vier km van het strand. Het weer tijdens de vakantie was goed. Als ik van te voren had geweten dat het park zo beperkt open zou zijn, had ik niet de prijs betaald die mij in rekening is gebracht. We hebben op dag twee of drie de klacht bij de hostess gemeld. Die zei dat het niet hoefde, omdat ze al een paar formulieren naar het hoofdkantoor had gezonden. De dag voor vertrek heb ik gezegd dat ik voor alle zekerheid toch zo’n formulier wilde invullen.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   In het voor – en naseizoen kan het helaas voorkomen dat bepaalde faciliteiten zoals een waterpark niet geheel beschikbaar zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat klager daardoor teleurgesteld was. Het zwembad en het golfslagbad was gewoon geopend omdat deze op het complex zelf liggen en geen onderdeel uitmaken van het waterpark. Het naastgelegen waterpark was onregelmatig en gedeeltelijk geopend. Dit was ondermeer afhankelijk van het weer en de stroomvoorziening. Tijdens het verblijf van klager heeft de gemeente een aantal keren werkzaamheden uitgevoerd. Over het geheel genomen was het waterpark open tussen 12.00 en 16.00 uur. Wij wijzen op de rapportage van onze hostess.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door klager geboekte accommodatie wordt door reisorganisator aangeboden als een heerlijk hotel en een groot waterpark met spectaculaire attracties, waar men zich geen minuut zal vervelen met de vele zwembaden, de Lazy River en het spectaculaire aanbod glijbanen. Tevens vermeld de brochure van reisorganisator dat in het voor – en naseizoen door weersomstandigheden bepaalde glijbanen gesloten kunnen zijn. Uit het dossier en de behandeling ter zitting is de commissie gebleken dat de aldus in het vooruitzicht gestelde attracties klager niet ten deel zijn gevallen. Volgens klager was immers slecht een toren met zes glijbanen geopend. Ook uit de rapportage van de hostess valt op te maken dat slechts een gedeelte van het park geopend was hetgeen kennelijk van dien aard was dat het hotel , aldus de hostess, bezig is een klacht tegen de gemeente voor te bereiden, in verband met de werkzaamheden aan de elektriciteitskabels. Deze gang van zaken komt voor risico van reisorganisator. In de gegeven omstandigheden heeft klager niet ontvangen wat hij redelijkerwijs op grond van de ter beschikking gestelde informatie mocht verwachten. De commissie is van oordeel dat reisorganisator zich niet op het voorbehoud in de brochure kan beroepen. Daarin staat immers vermeld dat in voor – en naseizoen door weersomstandigheden bepaalde glijbanen gesloten kunnen zijn. Die situatie was hier niet aan de orde omdat immers niet enkele banen maar een belangrijk deel van de waterattracties niet beschikbaar was. De commissie is van oordeel dat de klacht van klager gegrond is en hij aanspraak heeft op een financiële compensatie als na te melden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 8 september 2009.