Ondeugdelijke verpakking pakket; PostNL niet aansprakelijk voor de schade.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 89810

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beschadiging van de inhoud van een postpakket.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat hij een wasmachinemotor verstuurd heeft met PostNL en dat deze beschadigd is aangekomen. PostNL weigert ten onrechte de schade te vergoeden.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De doos waarin de wasmachinemotor zat is aan de zijkanten en aan de bovenkant volgestouwd met plastic zakken. Aan de bovenkant zat ook nog een dunnere piepschuimlaag. Aan de onderzijde zat een stevigere templex bescherming vanwege de kwetsbare pootjes. Ik heb vaker wasmachinemotoren op deze manier verstuurd en dat is steeds goed gegaan. Er moet tijdens het transport iets raars gebeurd zijn.

De consument verlangt vergoeding van zijn schade van € 139,65 en teruggaven van de verzendkosten van € 8,60.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

PostNL heeft aangevoerd dat de schade niet aan haar toerekenbaar is, omdat de gebruikte verpakking onvoldoende was. De opvulling van de ruimte tussen de zijkanten en de bovenkant van de doos waarin de wasmachinemotor werd vervoerd was niet afgestemd op de kwetsbaarheid en het gewicht van de motor. Er is onvoldoende schok- of stootabsorberend materiaal gebruikt, waardoor de motor vrijwel onbeschermd was in de verpakking. In een geschikte verpakking wordt een apparaat als het ware ‘zwevend’ opgehangen.

Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De wasmachinemotor woog 5 kg. En had te veel speelruimte in de doos.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft vastgesteld dat de wasmachinemotor niet in de doos was opgehangen en ook niet, althans onvoldoende ingeklemd in de doos zat. Dat geldt zelfs voor de templex bescherming aan de onderkant, maar zeker voor de opvulling van de rest van de doos. Gelet op de inhoud van de doos en daardoor de mogelijkheid van beweging van de motor in de doos en op het gewicht van de motor, is de commissie van oordeel dat een opvulling van plastic zakken onvoldoende is om de beweging van de motor in de doos op te kunnen vangen. Er is derhalve sprake van een ondeugdelijke verpakking. Op grond van artikel 9.6 lid van de AVP is PostNL in dat geval niet aansprakelijk voor de schade.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 12 november 2014.