Schadevergoeding voor niet nakomen overeenkomst afgewezen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS07-0056

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 februari 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhelpen van een storing aan de CV-installatie op basis van regie.   De werkzaamheden zijn niet verricht.   De consument heeft op 9 februari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Telefonisch afspraak gemaakt voor de reparatie van mijn Cv-ketel. Monteur zou langskomen op vrijdag 9 februari 2007 tussen 12.00 en 17.00 uur. Omdat mijn werk in [een andere plaats] is, moest ik hiervoor een hele dag vrij nemen. Om 17 uur heb ik gebeld waar de monteur bleef. Hij haalde het niet, zei de telefoniste en hij zou op zaterdag de 10e komen. Weer een hele dag thuisgebleven, maar weer geen monteur en bedrijf telefonisch onbereikbaar. Dus: twee vrije dagen voor niets genomen en nog steeds geen reparatie plaatsgevonden. Kosten voor mij: twee vrije dagen (en een derde want die combiketel zal toch gerepareerd moeten worden): € 560,– exclusief BTW. Afgezien daarvan meteen drie vrije dagen van mijn tegoed opgebruikt voor niets. Bijzonder hinderlijk en kwalijk. Zeer slechte service en bereikbaarheid van de ondernemer.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 560,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument belde op vrijdag 9 februari 2007 in verband met een klacht aan haar CV ketel. Onze telefoniste heeft aangeboden om tussen 13.00-17.00 uur een monteur van ons langs te sturen onder voorbehoud van vertraging en of oponthoud van eerdere klanten/verkeer. De consument is hiermee akkoord gegaan. Om 16.45 uur hebben wij gebeld dat de monteur het niet redt en dat wij een nieuwe afspraak willen maken, waarop de consument zei, dat wij dan op zaterdag 10 februari 2007 moeten komen. Dit was geen probleem en wij spraken af voor zaterdag 10 februari 2007 tussen 10.00 – 14.00  uur. Nadat dit bevestigd was, zei de consument dat zij secretaresse van het jaar is, dat dit haar een hele hoop geld heeft gekost en dat, als wij morgen niet komen, ze hier ons aansprakelijk voor stelt en alle schade bij ons gaat verhalen. Onze telefoniste heeft hierop duidelijk kenbaar gemaakt dat de afspraak vervalt, aangezien wij niet van dreigementen gediend zijn en zeker niet op extra kosten zitten te wachten. Wij wijzen alle schade af aangezien wij niets hebben geleverd en de consument geen gebruik van onze diensten heeft gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen hebben mondelinge afspraken gemaakt, die door beide anders worden geïnterpreteerd. Voor het bezoek op vrijdag 9 februari 2007 zou volgens de ondernemer een voorbehoud zijn gemaakt, waarover de consument niet spreekt. De afspraak voor 10 februari 2007 zou tijdens het telefoongesprek nog door de ondernemer zijn geannuleerd wegens de als bedreigingen ervaren uitlatingen van de consument. Ook daarover spreekt de consument niet. Op grond van deze gegevens kan de commissie niet vast stellen of en welke overeenkomsten partijen zijn aangegaan, noch of de ondernemer toerekenbaar in zijn verplichtingen uit de overeenkomst is tekortgeschoten. De vordering tot vergoeding van een schade van € 560,–, wat daar overigens ook van zij, kan daarom niet worden toegewezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 24 juli 2007.