Verschuldigde netwerkkosten; in bevestigingsbrief is aangegeven dat genoemd bedrag geldt voor een bepaalde aansluitwaarde met verwijzing naar algemene voorwaarden en betreffende website.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100017

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verschuldigde netbeheerskosten.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 7 augustus 2015 werd ik benaderd door [naam van partner ondernemer] namens de ondernemer. Daarbij is uitvoerig de afstemming gezocht over verbruik en de aard van de aansluiting van 3 x 50 ampère. Ik ontving een aanbieding (€ 2.451,39 per jaar met een termijnbedrag van € 204,28 per maand) die aanzienlijk onder de prijs was van mijn huidige aanbieder en ik heb toen besloten over te stappen naar de ondernemer. In het tarievenblad stond een bedrag van € 227,63 voor jaarlijks netbeheerderskosten.
Op 8 september 2015 ontving ik van de ondernemer een brief over de start van de levering. Daar werd echter een termijnbedrag van € 278,– per maand genoemd met een aansluitwaarde van 3 x 50. Ik heb toen op 11 september telefonisch contact opgenomen met de stelling dat het maandbedrag onjuist is en niet overeenkomt met het aanbod. Toen leek dat mij vorige leverancier een hoger verbruik had doorgegeven wat door mij werd bestreden. In overleg werd het maandbedrag toen aangepast naar € 230,– per maand. Op 19 november ontving ik het eerste verbruiksoverzicht waarop niet de beloofde netbeheerskosten staan van €227,63 maar € 1.205,53. Ik heb toen meteen een klacht ingediend. De ondernemer is gehouden aan de aanbieding die [naam van partner ondernemer] namens hem heeft gedaan.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft via [naam van partner ondernemer] een aanbod ontvangen, waarin zij de reguliere netbeheerderskosten hebben gecommuniceerd voor een 3 x 25 aansluiting. In onze bevestigingsbrief van 10 augustus 2015 hebben wij hetzelfde gecommuniceerd, maar wel de volgende tekst opgenomen:

“De netbeerkosten voor elektriciteit zijn € 227,63 per jaar. Dit geldt voor aansluitingen met een door-laatwaarde tot en met 3 x 25 ampère. Deze netbeheerkosten kunnen jaarlijks veranderen. Eerderge-noemde kosten zijn gebaseerd op de capaciteit van een gemiddelde consument en de tarieven van [naam van energiemaatschappij]. Als u een andere netwerkbeheerder heeft kunnen uw kosten anders zijn. Uw netbeheerkosten kunt u vinden op [naam van de website].

Hiermee hebben wij duidelijk aangegeven dat de netbeheerkosten kunnen afwijken en de consument zelf de netbeheerkosten kan nakijken die van toepassing zijn op zijn aansluiting. De consument had de overeenkomst binnen 14 dagen kunnen annuleren maar dit is niet gebeurd.
Vervolgens hebben wij een welkomstbrief verstuurd, waarin wij hebben aangegeven dat de aansluit-waarde 3 x 50 is.

Het is gebruikelijk om particuliere overeenkomsten aan te beiden met een reguliere aansluitwaarde. Dit hebben wij ook gedaan, inclusief de voorwaarden. In de contacten legt de consument de focus op het aanbod van [naam van partner ondernemer], maar hij gaat voorbij aan onze bevestings- en wel-komstbrief, waarin wij de voorwaarden helder en duidelijk hebben gecommuniceerd.
Daarnaast heeft een medewerkster op 23 november 2015 telefonisch contact gehad met de consument, waar de consument heeft aangegeven dat hij wel degelijk op de hoogte is van het feit dat hij een 3 x 50 aansluiting, maar vindt dat wij het aanbod van [naam van partner ondernemer] moeten hanteren. Wij gaan dan ook niet akkoord met het voorstel van de consument.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

[naam van het commissielid], lid van de commissie, kon op het laatste moment door ziekte niet aanwezig zijn tijdens de behandeling ter zitting. Op korte termijn kon geen vervanger worden geregeld. Met instemming van de vertegenwoordiger van de ondernemer heeft de zitting wel doorgang gevonden. [naam van het commissielid] is na de zitting betrokken in de beraadslaging.

Het aanbod van [naam van partner ondernemer] geeft inderdaad aan dat de netbeheerkosten €227,63 per jaar bedragen. De consument heeft echter op 10 augustus 2015 de bevestigingsbrief ontvangen van de ondernemer, welke de commissie ter zitting heeft ingezien. Daarin staat inderdaad de door de ondernemer vermelde passage, waaruit genoegzaam blijkt dat genoemd bedrag geldt voor een aansluit-waarde van 3 x 25 ampère, met een duidelijke verwijzing naar toepasselijke voorwaarden en de site waar de van toepassing zijnde netbeheerkosten te vinden zijn. In die brief staat ook vermeld dat de consument binnen 14 dagen de overeenkomst kan ontbinden. Nu de consument onweersproken op de hoogte was van het feit dat hij een 3 x 50 aansluiting heeft, had de consument kunnen weten dat voor hem mogelijk een ander bedrag zou gelden en had het op zijn weg gelegen via de site de werkelijke kosten na te gaan en desgewenst de overeenkomst te ontbinden.

De commissie verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 18 maart 2016.