Vlekken in gietvloer geen reden voor (gedeeltelijk) herstel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72514

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van een kunststof gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.055,21. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 26 mei 2011.   De consument heeft op 29 augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het schoonmaken van ramen en glaswand met een glasreiniger zijn druppels en spetters op de vloer terechtgekomen. Deze laten blijvende vlekken achter. De vloer moet dit kunnen hebben, omdat sprake is van normaal gebruik. De ondernemer heeft ten onrechte het standpunt ingenomen dat wij een zeer agressief middel hebben toegepast. Dat is niet zo.   De vloer bezit dus niet de eigenschappen die wij daarvan mochten verwachten. Aangeboden is om tegen een korting de vloer te herstellen. Dat aanbod van de ondernemer is niet geaccepteerd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ik kan mij vinden in het rapport van de deskundige. De deskundige heeft de ruitenreiniger op stalen en buiten mijn zicht getest. Dat schoonmaakproduct is voor de gewone consument gewoon in de winkel verkrijgbaar. De vlekken waar over wordt geklaagd, zijn nog wel zichtbaar in de keuken. Bij de ondernemer heb ik het reinigingsmiddel voor deze vloer aangeschaft en dat wordt inmiddels ook gebruikt. Het resultaat daarvan is goed te noemen. Het betreffende deel van de vloer waar enkele vlekken zichtbaar zijn bedraagt ongeveer 48 m2 en niet het door de deskundige aangeduide totaal van 117 m2. Door deze reiniging worden de vlekken inderdaad minder zichtbaar.   De consument verlangt herstel door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Een dergelijke manier van vlekvorming hebben wij niet eerder meegemaakt. Ramen wassen is een klus die veel van onze klanten zonder problemen uitvoeren.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De ondernemer kan zich ook vinden in het rapport van de deskundige. Inmiddels is de ondernemer duidelijk geworden dat de consument een normaal in de handel verkrijgbaar product heeft gebruikt voor het schoonmaken van de ramen. Dit middel berokkent ook geen schade aan de vloer. Wat er aan de hand is is het volgende. De aflaklaag van deze vloer is mat en daarmee een klein beetje ruw. Opgedroogde resten van deze ruitenreiniger blijven achter in die ruwheid en zijn dan zichtbaar. Die vervuiling dringt echter niet in die aflaklaag. De vervuiling is dan ook best goed te reinigen. Met de toplaag is niets misgegaan. De consument moet gewoon het door de ondernemer en de fabrikant aangeduide reinigingsmiddel gebruiken en dat heeft de consument ook besteld en inmiddels met resultaat gebruikt. Verder mag niet vergeten worden dat de consument de vloer al anderhalf jaar in gebruik heeft. Enige verkleuring/vervuiling mag dan ook aangetroffen worden. Volgens de ondernemer moet de klacht dan ook worden afgewezen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.   De aangebrachte kunststof gietvloer is aangebracht in de kleur grijs en is als volgt opgebouwd: –       Primer –       Schraaplaag –       PU Gietvloer –       PU Aflak   Mededelingen ter plaatse. – De vloeroppervlakte bedraagt 117 m². – De ondervloer is een zwevende cementdekvloer met randstroken en vloerverwarming. – De vloer is opgeleverd op 26-05-2011. – Op 28-08-2012 zijn er bij het ramen wassen spetters op de vloer gevallen welke vlekjes achterlieten
 op de gietvloer. – De klacht is op 29-08-2012 gemeld bij de ondernemer. – De ondernemer heeft op 15-09-2012 de vloer bezocht. – De ramen zijn schoon gemaakt met [naam schoonmaakmiddel]. – De ondernemer geeft aan dat normale schoonmaakmiddelen eigenlijk geen vlekken achter laten. – De consument heeft alle in het huis zijnde schoonmaakmiddelen getest op de vloer en geen van  alle laten vlekjes achter, zelfs de [naam schoonmaakmiddel] niet meer. – De ondernemer geeft een advies om met Gietvloerreiniger en een rode pad de vloer te reinigen,  ook dit verwijdert de vlekjes niet. – Volgens de consument worden de vlekken wel minder, want direct langs het glas zijn de  vlekken weg. – Ook in de keuken zijn de vlekken weg.   Waarnemingen ter plaatse. –       Bij het raam aan de achterzijde van de woning zijn donkere spetters zichtbaar op de gietvloer. –       Bij het trapje van de keuken naar de kamer zijn ook vlekjes zichtbaar.           De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend.   Herstel technisch mogelijk en wel als volgt   Ja, uit nader onderzoek blijken de verkleuringen alleen in de aflaklaag aanwezig te zijn. Deze kan worden geschuurd en de vloer kan opnieuw worden afgelakt.   Een gietvloer heeft als eindafwerking een aflaklaag om de vloer te beschermen tegen UV en krasbestendiger te maken. In deze situatie is de aflak een transparant product van polyurethaan. Een PU is een product wat een grote chemische bestandheid kent, kortstondige belasting tast deze producten niet aan. Zeer agressieve producten kunnen wel schade berokkenen aan de vloer, echter deze zijn in dit geval niet gebruikt. Een product als [naam schoonmaakmiddel] is een glasreiniger en geschikt als kunststofreiniger. Deze bevat de volgende bestanddelen: –       Vetalcoholethoxylaat –       2-propanol –       Vetzuuramidoalkylbetaïne Als proef zijn op de vloer enkele druppels gelegd en circa na 15 minuten verwijderd, dit leverde geen schade op. Vervolgens zijn er proeven op monsters gedaan door eerst het pure product te laten inwerken maar ook dit liet geen vlekken achter. Toen is het product gemengd met zwarte inkt om te zien of dit product in staat is in de aflak te trekken en dit was inderdaad het geval. Na inwerking ontstaan er vlekken (zie foto’s) . Bij het ramen wassen is het water wat je van het raam trekt vaak zwart door de aanslag op de ramen, in combinatie met dit product kunnen deze vlekken ontstaan. Omdat er langs het raam meer water wordt gemorst spoelt de vloer enigszins schoon dan iets verder weg, ook zijn dit misschien druppels die langer hebben kunnen inwerken.   Zowel op de vloer als op de monsters is geprobeerd de aflak weg te schuren en te kijken of hiermee ook de vlek verdwijnt; dit is het geval. Door de vloer in zijn geheel te schuren en opnieuw af te lakken is de schade op te lossen.   De herstelkosten hiervan zijn:   Schuren bestaande vloer € 7,00/m² Stofzuigen € 2,00/m² ½ dag verlies of uren wachten i.v.m. vuil vanuit de lucht wat nog zakt. Vloer ontvetten en vuil opnemen met alcohol € 2,00/m². Toplaag aanbrengen blank alifatisch € 4,00/m². ½ dag verlies   Kosten voor 117 m² bedragen inclusief 1 dag verlies € 2.075,00.   Bij de calculatie is niet uitgegaan van het uitruimen van de woning, opslag meubels e.d. en de prijzen zijn exclusief BTW.   Bij het weg schuren van de vlekken moet verstandig te werk worden gegaan om te voorkomen dat later deze schuurplekken zichtbaar zijn. In het ergste geval is de vloer over te rollen met een gepigmenteerde coating in plaats van een blanke.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat in dit geding geen toerekenbare tekortkoming van de ondernemer is komen vast te staan. De commissie is van oordeel dat de van de glasreiniger afkomstige verkleuringen zich op de toplaag van deze kunststofvloer bevindt en niet daarin. Voor juist moet hier worden gehouden de verklaring van de ondernemer dat de matte afwerking van de toplaag maakt dat daardoor tussen het door de matheid ruw zijnde oppervlak gelegenheid is voor vervuiling/verkleuring die zich niet snel laat verwijderen. Door de deskundige wordt aangenomen dat de vervuiling in de toplaag dringt, maar die conclusie wordt door de commissie niet voor juist gehouden. Dit ook nu die conclusie op zich niet nader is geadstrueerd met feiten en foto’s.   Het rapport van de deskundige wordt door de commissie ook aldus beschouwd en begrepen. Het hersteladvies van de deskundige is naar het oordeel van de commissie ook gegeven los van de beantwoording van de vraag of de ondernemer wegens wanprestatie tot dat herstel kan worden verplicht door de commissie. De commissie vindt dus van niet.   Ter zitting is ook door de consument meegedeeld dat geen vlekken meer worden veroorzaakt en dat behoorlijke resultaten worden bereikt met het op voorgeschreven wijze reinigen van deze kunststofvloer: de betreffende vlekken zijn steeds minder goed zichtbaar.   Deze beoordeling kan verder niet los worden gezien van de omstandigheid dat deze kunststofvloer met matte afwerking al ruim anderhalf jaar in gebruik is bij de consument en aldus ook een aantal “leefsporen” mag vertonen, hetgeen immers inherent is aan een normaal gebruik van een gietvloer als deze met matte afwerking.   De slotsom uit het hiervoor overwogene moet zijn dat de klacht niet kan leiden tot het daarmee beoogde resultaat, te weten partieel herstel van de kunststofvloer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, leden, op 1 maart 2013.