Voorreservering is geen definitieve boeking.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D03-2082

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

 

Het geschil vloeit voort uit een overeenkomst (voorlopige inschrijving) van 4 februari 2003. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eigen vervoerreis voor twee personen naar Pertisau in Oostenrijk met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 20 december 2003 t/m 3 januari 2004 voor de som van ongeveer € 980,–.

Standpunt van klager 

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Reeds twintig jaar zijn wij met de hele familie in de kerstvakantie in Pertisau. Wij boeken bij vertrek gelijk weer de volgende kerstvakantie. In september bevestigen wij dit en alles is geregeld. Soms bij het hotel en zelfs enkele malen bij de reisorganisator. Wij wonen dan vlak bij de kinderen voor gezelligheid en kiezen voor hotel Post in verband met het zwembad. Je doet juist een voorboeking omdat in augustus er niets meer is te krijgen in Pertisau.

Bij ons vertrek in januari 2003 adviseerde de hotelmanager van het hotel ons om de reservering in het vervolg bij de reisorganisator te doen, omdat de verhuur van de appartementen aan de reisorganisator was overgedragen.

Op 4 februari 2003 boekten wij bij thuiskomst ons appartement bij de reisorganisator. Wij ontvingen een bewijs van voorboeking en een nota met voorheffing, hetgeen door ons werd voldaan. Bij het verschijnen van de wintergids zou contact met ons worden opgenomen. Alles leek oké.

Eind augustus belden we zelf op naar de reisorganisator, omdat we op reis gingen en de boeking gereserveerd moest worden. Wij hadden nog niets van ze gehoord, ofschoon er wel al wintergidsen waren. Tijdens dat telefoongesprek met reisorganisator werd even vermeld, dat van boeking geen sprake was, bovendien waren de appartementen al verhuurd, omdat er veel animo was en er meerdere gegadigden waren. Een voorboeking was geen boeking. Volgens de reglementen van de ANVR, gezien op de website, is een voorboeking een boeking. De reisorganisator heeft zich dus schuldig gemaakt aan overboeking.

Er is bij reservering niet gesproken over een wachtlijst. Wij zijn niet op de hoogte gebracht van deze plaatsingen. Er is geen contact met ons opgenomen tussen 4 februari en 25 augustus 2003 en niets is geannuleerd. Onze voorheffing werd geïncasseerd. Wij gingen uit van een fijne kerstvakantie.

De reisorganisator was niet bereid om voor een oplossing te zorgen. Zij lieten het afweten. De reisorganisator heeft een wanprestatie geleverd door een appartement te boeken en vervolgens  niets van zich te laten horen. De reisorganisator heeft wel een voorheffing gepresenteerd en geïncasseerd (inmiddels gerestitueerd). De reisorganisator noemt een voorboeking geen boeking. ANVR noemt een voorboeking wel een boeking. Hierdoor zijn wij de dupe.

In september bleken alle appartementen vol te zijn voor de Kerst. Er is niets gelijkwaardigs te krijgen, zo vernamen wij na telefonische contacten met Pertisau. Het enige wat overbleef was om zelf naar Pertisau te gaan. Wij hebben onze Franse kampeerreis uitgebreid en zijn ter plekke gaan praten in Oostenrijk. Inderdaad was alles vol, er was niets aan te doen. Aan de rand van het dorp was een hotel aan het uitbreiden, ver van het huis van onze kinderen. Zij hadden met Kerst een nieuw appartement voor ons, maar niet te vergelijken en geen zwembad. Dat hebben wij nu gelukkig kunnen boeken.

Klager verlangt een vergoeding van € 200,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht houdt verband met de voorboeking van een vakantie in Pertisau, Oostenrijk voor de periode 20 december 2003 tot 3 januari 2004. Het ging daarbij om een reis per eigen vervoer, die klager wilde doorbrengen in een studio van [naam appartementencomplex]. Klager is van oordeel dat met name het boekingskantoor een steek heeft laten vallen, zoals uit het ingevulde vragenformulier blijkt. Hierdoor werd deze voorboeking uiteindelijk niet omgezet in een definitieve reservering en heeft klager zelf stappen ondernomen om in Pertisau te kunnen worden ondergebracht. 

Zoals klager in diens brief van 25 augustus 2003 zelf heeft aangegeven, heeft deze gehandeld conform het advies van de eigenaar van appartement Post tijdens een eerder verblijf in deze accommodatie in dezelfde periode van het vorige jaar. Aangezien op dat moment, te weten 4 februari 2003, onze brochure en de daarbij behorende prijslijst voor het winterseizoen 2003/2004 nog niet beschikbaar waren en informatie over prijzen, beschikbaarheid, aanvragen en dergelijke nog niet uit ons reserveringssysteem kon worden verkregen, stelde het boekingskantoor voor om voor de huur van een [naam studio] in Pertisau een zogenaamde voorreservering te maken. Op de nota van het boekingskantoor staat dan ook vermeld: “Bewijs van voorlopige inschrijving”. Verder bevat deze nota nog de volgende notitie: “Zodra wij de wintergids 2004 binnen hebben nemen we contact met u op”. Dergelijke reserveringen worden op volgorde van binnenkomst door ons behandeld. Pas nadat de brochure en de bijbehorende prijslijst zijn verschenen en wij in ons reserveringssysteem de boekings- en aanvraagmogelijkheden hebben gecreëerd, worden eerst de voorboekingen verwerkt, alvorens nieuwe reserveringen worden aangenomen. Dit systeem van voorreserveringen is algemeen gebruikelijk binnen de reiswereld. 

Toen wij deze voorreservering medio augustus 2003 na het verschijnen van onze nieuwe brochure konden verwerken, bleek de gewenste studio niet meer beschikbaar te zijn, terwijl ook andere door ons aangeboden appartementen in Pertisau geen beschikbaarheid meer lieten zien. De enige verklaring hiervoor is, dat vele anderen reeds een voorboeking voor deze zeer gewilde vakantieperiode hadden gemaakt.

Noch op de handelwijze van het boekingskantoor noch op die van ons valt ons inziens iets aan te merken. Op geen enkele wijze is door ons en/of het boekingskantoor gegarandeerd of gesuggereerd dat er in februari 2003 van een definitieve reservering van onze kant sprake is geweest. Klager heeft helaas enige tijd in onzekerheid moeten verkeren, maar dit achten wij inherent aan het maken van een voorreservering. 

In de gegeven situatie achten wij niet aangetoond dat wij de kosten, die voor een bezoek aan Pertisau voor het alsnog proberen te boeken van een appartement zijn gemaakt, voor onze rekening behoren te nemen. Nog afgezien van het feit dat de door ons gehanteerde procedure correct is geweest, wil het ons voorkomen dat klager zich deze kosten had kunnen besparen indien deze contact had opgenomen met de VVV van Pertisau.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen. 

De commissie onderschrijft het standpunt van de reisorganisator. Het door de reisorganisatie beschreven systeem van voorreserveringen is algemeen gebruikelijk binnen de reiswereld en uit hetgeen partijen daaromtrent hebben opgemerkt blijkt dat de reisorganisator niet anders heeft kunnen handelen dan hij heeft gedaan. Het is een feit van algemene bekendheid dat pas na publicatie van de reisbrochure en de prijzenlijst een voorreservering verwerkt kan worden, omdat het computerprogramma eerder nog niet is aangepast. Omdat slechts sprake was van een voorlopige inschrijving en niet van definitieve boeking, treft de klacht geen doel.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 10 februari 2004.