kinderdagopvang

Geen verweer van de ondernemer. Klachten gegrond

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer heeft klacht van de consument niet weersproken zodat moet worden uitgegaan van gegrondheid van de klacht. Ondernemer heeft kinderopvangovereenkomst niet zorgvuldig nageleefd. Opzegging van de overeenkomst is begrijpelijk. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft terugbetaling van de ondernemer aan de consument van de door de consument […]

Lees verder

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ondernemer schoot tekort door onvoldoende toezicht op zoon van consument te houden en onvoldoende op de voedselhygiëne te letten

Waar gaat de uitspraak over Consument verwijt de ondernemer het niet goed geven van astmamedicatie, onvoldoende toezicht te houden en onvoldoende acht te slaan op de voedselhygiëne. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van het zoontje van consument gehad. De ondernemer heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd, maar heeft volstaan met het toezenden van een […]

Lees verder