(Immateriele) schade

Cardioloog heeft cliënt laten doorgaan met gebruik van een medicijn. Rol zorgaanbieder bij het verslag van katheteronderzoek

Waar gaat de zitting over? Cliënt slikte 2 soorten medicijnen waarbij de combinatie dodelijk is. Zijn klacht bij het Tuchtcollege is ongegrond verklaard omdat de cardioloog volgens de cliënt heeft gelogen. Het versalg van het kathederonderzoek heeft cliënt veel later ontvangen dan gebruikelijk. Cliënt vordert een (im)materiële schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op de uitspraak […]

Lees verder

Terugverwijzing naar huisarts was ‘first opinion’. Geen psychische schade.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt heeft hij hersenschade opgelopen na reanimatie en wil hierover uitsluitsel van de zorgaanbieder om dit te onderbouwen in een letselschadeprocedure tegen een ander ziekenhuis. Hij heeft psychische schade geleden. De zorgaanbieder heeft de cliënt terugverwezen naar de huisarts. Volgens de commissie heeft de zorgaanbieder aannemelijk gemaakt dat […]

Lees verder

Laserbehandeling voor couperose in het gezicht. Er is erkend dat er te intensief is gelaserd, waardoor er schade is ontstaan. Cliënte heeft recht op vergoeding van materiële en immateriële schade

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zelfstandige kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Kliniek erkent fouten te hebben gemaakt bij sperma-analyse. Geschil gaat over de hoogte van de schadevergoeding.

In het geschil tussen Cliënt en Women’s Healthcare Center, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder