ziekenhuiszorg

Klachten over medische behandeling echtgenoot van klaagster in ziekenhuis niet-ontvankelijk en ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de medische behandeling van haar echtgenoot en de manier waarop de artsen met haar hebben gecommuniceerd. Zo is er tijdens de operatie een darm niet goed gehecht en heeft haar echtgenoot bij een bloedtransfusie te veel zakjes bloed gekregen. Daarnaast is de morfinedosering door de thuiszorg […]

Lees verder

Geen adequate toezicht op afdeling van suïcide cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klager is de nabestaande van de cliënte. Hij verwijt de zorgaanbieder van grove nalatigheid in de zorgverlening van de cliënte. Volgens de klager is het gevolg hiervan dat de cliënte is ontsnapt uit het ziekenhuis en zelfmoord heeft gepleegd. De zorgaanbieder geeft aan dat het risico op suïcide verhoogd […]

Lees verder

Stopzetten van thuishemodialyse vanwege enkele incidenten is te vergaande maatregel

Waar gaat de uitspraak over Vanwege eerdere incidenten, waaronder vermeende (seksuele) intimidatie door de cliënt, is de thuishemodialyse van cliënt stopgezet. De cliënt is het hier niet mee eens. De zorgaanbieder heeft de cliënt na de beschuldiging nooit om wederhoor gevraagd, ook niet bij de eerdere incidenten. De cliënt maakt al jarenlang gebruik van de […]

Lees verder

Vermelden BSN van cliënt op dvd in medisch dossier is onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft per post een afschrift van zijn medisch dossier opgevraagd. De cliënt vindt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig en onrechtmatig met zijn persoonsgegevens (BSN) is omgegaan, omdat deze op de lay-out van een dvd in zijn medisch dossier te vinden zijn. Daarnaast vindt de cliënt dat de zorgaanbieder zijn […]

Lees verder

Klaagster te laat met opvragen medisch dossier, bewaartermijn is ruimschoots verstreken

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft de zorgaanbieder om een afschrift van haar dossier verzocht. Een medewerkster van de zorgadministratie heeft aangegeven het dossier op te zullen zoeken. Vervolgens heeft de zorgaanbieder aangegeven dat het dossier vernietigd is. De klaagster vindt dat er sprake is van een onterechte vernietiging van het dossier. Volgens […]

Lees verder