ziekenhuiszorg

Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat patiënt uit bed zou vallen

Waar gaat de uitspraak over Patiënt heeft epilepsie waardoor verhoogd valrisico aanwezig was. Patiënt is uit bed gevallen en daarvan is ten onrechte geen aantekening gemaakt. Een uitgebreid valpreventiebeleid zou passend geweest zijn zeker als verplegend personeel had geweten van eerdere incidenten. Lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden door verpleegkundigen terwijl dat door een arts had moeten […]

Lees verder

Geen redelijk belang bij uitspraak van de commissie

Waar gaat de uitspraak over Klaagster heeft procedure niet gewild en interesseert de uitkomst niet. Klaagster heeft geen redelijk belang bij een uitspraak. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats], gemachtigde: [naam] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder

Tegenvallende resultaten staarbehandelingen niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van het ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over Na twee staarbehandelingen heeft cliënt nog steeds een bril nodig voor zowel dichtbij als veraf. De arts heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van het zicht. Mogelijk is een standaardlens geplaatst in plaats van een comfort toric lens. Het ziekenhuis verweert zich door te stellen dat de oogarts nimmer de […]

Lees verder

Ongewenst resultaat laserbehandeling niet het gevolg van tekortschieten door de behandelend oogarts

Waar gaat de uitspraak over Cliënt houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het ongewenste resultaat van een laserbehandeling. Hij is vooraf niet gewezen op complicaties die kunnen ontstaan bij het gebruik van floaters. Visuele klachten zijn ontkend, er is een verkeerde diagnose gesteld en de behandeling is uitgevoerd door een niet-BIG geregistreerde arts. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder

Factuur van ziekenhuis niet onjuist

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over een te hoge factuur die zij heeft ontvangen voor het uitvoeren van een echo van de nieren. Zij is die mening toegedaan omdat zij jaarlijks een nieronderzoek ondergaat en de rekeningen dan lager zijn. Het ziekenhuis stelt de onderzoeken steeds correct zijn geregistreerd, maar dat het vorige […]

Lees verder

Niet aangetoond dat bezittingen cliënt (autosleutel, ondergebit) door toedoen ziekenhuis zijn kwijtgeraakt

Waar gaat de uitspraak over Cliënt stelt dat hij bij binnenkomst per ambulance in het ziekenhuis zijn broek, onderbroek, broek en schoenen aanhad, zijn autosleutel in zijn broekzak zat en zijn ondergebit in zijn mond. Bij vertrek uit het ziekenhuis waren de goederen spoorloos. Het ziekenhuis geeft te kennen dat in het dossier geen melding […]

Lees verder

Klacht over hoogte factuur. De inhoudelijke klachten zijn niet eerder aan het ziekenhuis voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt klaagt over de hoogte van de factuur van het ziekenhuis, voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Op het vragenformulier voor de Geschillencommissie meldt cliënt ook nog een aantal inhoudelijke klachten over de zorgverlening. Namens de zorgaanbieder wordt aangegeven dat de inhoudelijke klachten van het vragenformulier niet eerder aan […]

Lees verder