Overige zorgverlening

Klachtafhandeling door klachtencommissie voldoet wat in redelijkheid van een zorgaanbieder ten aanzien van klachtafhandeling mag worden verwacht

Waar gaat de uitspraak over Klachten van klager hebben betrekking op de afdoening van de klachten door de klachtencommissie. De klachtencommissie is niet gehouden tot het opstellen van een proces-verbaal en tot het beantwoorden van vragen over haar werkwijze en het reglement. Evenmin is er sprake van gebrek aan objectiviteit van de klachtencommissie. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Klaagster niet door ambulante begeleider onder druk gezet om te verhuizen

Waar gaat de uitspraak over Ambulante begeleider heeft hulp verricht rondom verhuizing van klaagster. Er kan uit het dossier niet worden afgeleid dat klaagster onder druk is gezet om te verhuizen. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: […]

Lees verder

Geen geluidsopnamen van gesprek

Waar gaat de uitspraak over Er is niet gebleken dat de zorgaanbieder geluidsopnamen heeft gemaakt van een gesprek. Daarmee komt commissie niet toe aan de tweede klacht namelijk dat zorgaanbieder voornemens zou zijn om geringe zorgindicatie toe te kennen op basis van de geluidsopnamen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], en […]

Lees verder

Er was geen toestemming voor het geven van informatie aan een reclasseringsambtenaar.

Waar gaat de uitspraak over Cliënt beklaagt zich er over dat de behandelaar zijn dossier zonder zijn toestemming telefonisch met een reclasseringsambtenaar heeft besproken. De zorgaanbieder erkent dit. Abusievelijk is ervan uitgegaan dat een toestemmingsverklaring van een eerdere datum ook in dit geval gold. De klacht is daarom ook gegrond volgens de commissie. Ook met […]

Lees verder