ten dele gegrond

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over toepassing van de salderingsregeling. De consument betoogt dat het gehele verbruik per jaar gesaldeerd moet worden met de in dat jaar ingevoede stroom. Volgens de ondernemers is het duidelijk dat de wettelijke regeling voorschrijft dat er per kwartaal gesaldeerd moet worden. De commissie benadrukt eerst dat […]

Lees verder

Uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over De ouders van de overleden cliënte zijn van mening dat de kwaliteit van zorg die geleverd werd aan cliënte, onvoldoende was. Ook zou de actuele zorgovereenkomst niet tijdig door cliënte zijn ontvangen, zou de zorgaanbieder de cliënte onheus hebben bejegend door het dreigen met beëindiging van de zorgovereenkomst als de […]

Lees verder

Ontslagen gezinsouder mocht geen afscheid nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verblijft in een gezinshuis. Zij is per brief geïnformeerd dat het gezinshuis zou sluiten en dat de gezinsouder niet meer zou terugkeren. Cliënte klaagt over het feit dat zij geen afscheid heeft kunnen nemen van de gezinsouder. Zij stelt dat zij niet de zorg heeft gekregen die zij […]

Lees verder

Informatie moet in orde zijn en op tijd geleverd worden

Waar gaat de uitspraak over De consument voert aan dat de ondernemer oud en incompleet lesmateriaal heeft geleverd. Bovendien heeft de consument geen gebruik kunnen maken van de praktijkdag, omdat deze pas na het examen stond gepland. Derhalve verlangt de consument restitutie van het lesgeld. De ondernemer betwist het gebruik van incompleet en verouderd lesmateriaal. […]

Lees verder

Beide partijen hebben een aandeel in slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De betreffende sportschool is twee keer tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument wil het reeds betaalde abonnementsgeld terug. De ondernemer stelt dat de consument een voucher heeft gekregen om de gemiste maanden in te kunnen halen. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de voucher. De commissie […]

Lees verder

Restitutie contributie bij tijdelijke sluiting sportschool

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een jaarlijks sportabonnement bij de ondernemer. Na opzegging van het abonnement ontving de consument een bericht waarin werd aangegeven dat eventuele tegoeden automatisch toegekend zullen worden. De consument wenst terugbetaling van negen maanden aan contributies nu zij geen gebruik heeft kunnen maken van de sportschool. De ondernemer […]

Lees verder

Lange wachttijden leidt niet tot verwijt zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt erover dat de zorgaanbieder heeft gehandeld in strijd met het familiebeleid, door de partner van cliënt niet uit te nodigen bij doelgesprekken. De klager wenst schadevergoeding. De zorgaanbieder voert aan dat de cliënt zorg nodig heeft die de zorgaanbieder niet kan bieden. De zorgaanbieder geeft aan dat […]

Lees verder

Ondernemer moet consument op tijd informeren over tariefswijzigingen

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft op 27 oktober 2021 aan de consument laten weten dat zijn tarief per 1 november 2021 zou veranderen. De consument vindt de korte tijd tussen de aankondiging en de doorvoering onredelijk omdat hij geen tijd heeft gehad om zich te verdiepen in alternatieven. De consument eist dat […]

Lees verder
1 2 3 24